Văn Thỉnh Cửu ( 9 ) Hổ

Thảo luận trong 'Các vấn đề thờ cúng lễ bái trong gia đình dòng tộc' bắt đầu bởi Bian.tu, 14 Tháng năm 2015.

 1. Bian.tu

  Bian.tu T. Viên Chia Sẻ Tích Cực

  Tham gia ngày:
  18 Tháng mười một 2012
  Bài viết:
  1,548
  Đã được cảm ơn:
  2,743
  VĂN THỈNH CỬU HỔ

  Một lòng triệu thỉnh Cửu Hổ 9 ông
  Tướng ở thiên đình thần thông oai dũng
  Ngày thời triều trực ở chốn điện tòa
  Xông đột vào ra thần thông dõng mãnh
  Ngày nay có lệnh Phật Thánh chỉ truyền
  Sai xuống nhân gian độ đời cứu thế
  Tướng thời lừng lẫy có phép thần thông
  Rão khắp tây đông cứu dân độ thế
  Nay con phụng sự Phật Thánh độ cho
  Thỉnh tướng về thờ cho linh cho mạnh
  Nghe lời con thỉnh khuya sớm đêm ngày
  Có việc bằng nay trừ tà trị bệnh
  Làm cho dõng mãnh hỏa tốc như lôi
  Hỡi Quan Tướng ơi nghe lời con thỉnh
  Rằng con đội lệnh sứ mệnh thiên đình
  Thỉnh triệu các tướng oai linh đáo đàn
  Hoặc là ở thượng ngàn vui thú
  Hay là tu tiên cảnh bồng lai
  Nghe con triệu thỉnh về ngay
  Phi phong hỏa tốc phải trì phép công
  Trấn phương Đông nhờ quan Thanh Hổ
  Tróc Mộc tinh lưới bủa ghê thay
  Quan Bạch trấn ở phương Tây
  Xu trừ kim khí ghê thay lạ thường
  Quan Xích trấn nơi Nam phương
  Tróc Hỏa tinh lưới bủa ngục trung
  Bắc phương Quan Hắc oai hùng
  Xu trừ thủy khí hiện hung gia hình
  Chưỡng trung ương nhờ Quan Quỳnh Hổ
  Lịnh bài sai phá thổ thạch tinh
  Và bốn ông mới xuất hình
  Tu đắc đạo giờ đây đã tới
  Con xin thỉnh Cửu hổ 9 ông
  Nghe Thánh hạ lịnh tùy hành phân xử
  Tuân lịnh hành tróc quỷ trừ ma
  Thấy bóng hình ma quỷ lánh xa
  Đằng vân giá võ ai qua
  Phục thi cố khí đều tra gia hình
  Nhãn song trinh hào quang lóng lánh
  Mình tròn dài dõng mãnh ai đương
  Lưng eo thắc đới dịu dàng
  Đôi vai thiên trụ tà càng sợ kinh
  Lông mày xanh đôi tay lẫm trúc
  Tiếng hét gầm quỷ khốc tà kinh
  Vốn xưa tướng ở rừng xanh
  Tu hành đắc đạo giờ này chín ông
  Đã đắc đạo cùng nhau khuya sớm
  Bén lửa hương nào dám quản công
  Nào khi tướng giáng đàn trung
  Tướng cùng con đồng tâm hiệp lực
  Việc thiện ác phân xử công minh
  Nay con tu đạo Phật Trời
  Nghe lời tụng chú thỉnh liền thần thông
  Đáo tịnh trung oai nghi xuất hiện
  Tuân lịnh hành biến hiện phân minh
  Lòng thành cung thỉnh cửu ông
  Thần thông hiển phép oai linh khắng cùng
  Trên đầu có chữ sắc phong
  Hai tay có chữ tứ tung ngũ hoành
  Tróc tà quỷ mỵ yêu tinh
  Tà ma quỷ quái thấy hình
  Oai linh hiển hiện nó càng sợ kinh
  Còn thiện nhơn ông thời trị bệnh
  Giải nghiệp căn cứu vớt quy hồi
  Để cho biết đến Phật trời
  Sửa tâm sửa tánh an lành tu thân
  Một lòng triệu thỉnh các ông
  Cửu hổ oai linh về nơi đây ngự
  Một lòng triệu thỉnh các ông
  Cửu hổ oai linh giáng trần độ thế
  Một lòng triệu thỉnh các ông
  Cửu hổ oai linh hiền phép thần thông độ đời

  ( U Minh Hòa Nhã )
   
  #1
 2. Bian.tu

  Bian.tu T. Viên Chia Sẻ Tích Cực

  Tham gia ngày:
  18 Tháng mười một 2012
  Bài viết:
  1,548
  Đã được cảm ơn:
  2,743
  VĂN THỈNH CỬU HỔ

  Một lòng triệu thỉnh Cửu Hổ chín ông
  Tướng ở thiên đình thần thông oai dũng
  Ngày thời triều trực ở chốn điện tòa
  Xông đột vào ra thần thông dõng mãnh
  Ngày nay có lệnh Phật Thánh chỉ truyền
  Sai xuống nhân gian độ đời cứu thế
  Tướng thời lừng lẫy có phép thần thông
  Rão khắp tây đông cứu dân độ thế
  Nay con phụng sự Phật Thánh độ cho
  Thỉnh tướng về thờ cho linh cho mạnh
  Nghe lời con thỉnh tức khắc hiển linh
  Nghe lời con thỉnh khuya sớm đêm ngày
  Có việc bằng nay trừ tà trị bệnh
  Làm cho dõng mãnh hỏa tốc như lôi
  Hỡi Quan Tướng ơi nghe lời con thỉnh
  Rằng con đội lệnh sứ mệnh thiên đình
  Triệu thỉnh các tướng oai linh đáo đàn
  Hoặc là ở thượng ngàn vui thú
  Hay là tu tiên cảnh bồng lai
  Nghe con triệu thỉnh về ngay
  Phi phong hỏa tốc phải trì phép công
  Trấn phương Đông nhờ quan Thanh Hổ
  Tróc Mộc tinh lưới bủa ghê thay
  Quan Bạch trấn ở phương Tây
  Xu trừ kim khí ghê thay lạ thường
  Quan Xích trấn nơi Nam phương
  Tróc Hỏa tinh lưới bủa ngục trung
  Bắc phương Quan Hắc oai hùng
  Xu trừ thủy khí hiện hung gia hình
  Chưỡng trung ương nhờ Quan Quỳnh Hổ
  Lịnh bài sai phá thổ thạch tinh
  Và bốn ông mới xuất hình
  Tu đắc đạo giờ đây đã tới
  Con xin thỉnh Cửu hổ chín ông
  Nghe Thánh hạ lịnh tùy hành phân xử
  Tuân lịnh hành nuốt quỷ trừ ma
  Thấy bóng hình ma quỷ lánh xa
  Đằng vân giá võ có nào ai qua
  Phục thi cố khí đều tra gia hình
  Nhãn song trinh hào quang lóng lánh
  Mình tròn dài dõng mãnh ai đương
  Lưng eo thắc đới dịu dàng
  Đôi vai thiên trụ tà càng sợ kinh
  Lông mày xanh đôi tay lẫm trúc
  Tiếng hét gầm quỷ khốc tà kinh
  Vốn xưa tướng ở rừng xanh
  Tu hành đắc đạo giờ này chín ông
  Đã đắc đạo cùng nhau khuya sớm
  Bén lửa hương nào dám quản công
  Nào khi tướng giáng đàn trung
  Tướng cùng con đồng tâm hiệp lực
  Việc thiện ác phân xử công minh
  Nay con tu đạo Phật Trời
  Phụng trì kinh chú thỉnh liền cửu ông
  Đáo tịnh trung oai nghi xuất hiện
  Tuân lịnh hành biến hiện phân minh
  Lòng thành cung thỉnh cửu ông
  Thần thông hiển phép oai linh khắng cùng
  Trên đầu có chữ sắc phong
  Hai tay có chữ tứ tung ngũ hoành
  Nuốt tà quỷ mỵ yêu tinh
  Tà ma quỷ quái thấy hình
  Oai linh hiển hiện nó càng sợ kinh
  Còn thiện nhơn ông thời trị bệnh
  Giải nghiệp căn cứu vớt quy hồi
  Để cho biết đến Phật Trời
  Sửa tâm sửa tánh an lành tu thân
  Một lòng triệu thỉnh các ông
  Cửu hổ oai linh giáng ngự nơi đây
  Một lòng triệu thỉnh các ông
  Cửu hổ oai linh giáng trần độ thế
  Một lòng triệu thỉnh các ông
  Cửu hổ oai linh hiền phép thần thông độ đời
  Nam Mô Cửu Hổ Chín Ông Từ Bi Gia Hộ Phổ Độ Chúng Sanh
  A Di Đà Phật

  ( U Minh Hòa Nhã )
   
  #2
 3. Bian.tu

  Bian.tu T. Viên Chia Sẻ Tích Cực

  Tham gia ngày:
  18 Tháng mười một 2012
  Bài viết:
  1,548
  Đã được cảm ơn:
  2,743
  VĂN THỈNH CỬU HỔ

  Nhất lòng triệu thỉnh Cửu Hổ chín ông
  Tướng ở thiên đình thần thông oai dũng
  Ngày thời triều trực ở chốn điện tòa
  Xông đột vào ra thần thông dõng mãnh
  Ngày nay có lệnh Phật Thánh chỉ truyền
  Sai xuống nhân gian độ đời cứu thế
  Tướng thời lừng lẫy có phép thần thông
  Rão khắp tây đông cứu dân độ thế
  Nay con phụng sự Phật Thánh độ cho
  Thỉnh tướng về thờ cho linh cho mạnh
  Nghe lời con thỉnh tức khắc hiển linh
  Nghe lời con thỉnh khuya sớm đêm ngày
  Có việc bằng nay trừ tà trị bệnh
  Làm cho dõng mãnh hỏa tốc như lôi
  Hỡi Quan Tướng ơi nghe lời con thỉnh
  Rằng con đội lệnh sứ mệnh thiên đình
  Triệu thỉnh các tướng oai linh đáo đàn
  Hoặc là ở thượng ngàn vui thú
  Hay là tu tiên cảnh bồng lai
  Nghe con triệu thỉnh về ngay
  Phi phong hỏa tốc phải trì phép công
  Trấn phương Đông nhờ quan Thanh Hổ
  Tróc Mộc tinh lưới bủa ghê thay
  Quan Bạch trấn ở phương Tây
  Xu trừ kim khí ghê thay lạ thường
  Quan Xích trấn nơi Nam phương
  Tróc Hỏa tinh lưới bủa ngục trung
  Bắc phương Quan Hắc oai hùng
  Xu trừ thủy khí hiện hung gia hình
  Chưỡng trung ương nhờ Quan Quỳnh Hổ
  Lịnh bài sai phá thổ thạch tinh
  Và bốn ông mới xuất hình
  Tu đắc đạo giờ đây đã tới
  Con xin thỉnh Cửu hổ chín ông
  Nghe Thánh hạ lịnh tùy hành phân xử
  Tuân lịnh hành nuốt quỷ trừ ma
  Thấy bóng hình ma quỷ lánh xa
  Đằng vân giá võ có nào ai qua
  Phục thi cố khí đều tra gia hình
  Nhãn song trinh hào quang lóng lánh
  Mình tròn dài dõng mãnh ai đương
  Lưng eo thắc đới dịu dàng
  Đôi vai thiên trụ tà càng sợ kinh
  Lông mày xanh đôi tay lẫm trúc
  Tiếng hét gầm quỷ khốc tà kinh
  Vốn xưa tướng ở rừng xanh
  Tu hành đắc đạo giờ này chín ông
  Đã đắc đạo cùng nhau khuya sớm
  Bén lửa hương nào dám quản công
  Nào khi tướng giáng đàn trung
  Tướng cùng con đồng tâm hiệp lực
  Việc thiện ác phân xử công minh
  Nay con tu đạo Phật Trời
  Phụng trì kinh chú thỉnh liền cửu ông
  Đáo tịnh trung oai nghi xuất hiện
  Tuân lịnh hành biến hiện phân minh
  Lòng thành cung thỉnh cửu ông
  Thần thông hiển phép oai linh khắng cùng
  Trên đầu có chữ sắc phong
  Hai tay có chữ tứ tung ngũ hoành
  Nuốt tà quỷ mỵ yêu tinh
  Tà ma quỷ quái thấy hình
  Oai linh hiển hiện nó càng sợ kinh
  Còn thiện nhơn ông thời trị bệnh
  Giải nghiệp căn cứu vớt quy hồi
  Để cho biết đến Phật Trời
  Sửa tâm sửa tánh an lành tu thân
  Một lòng triệu thỉnh các ông
  Cửu hổ oai linh giáng ngự nơi đây
  Một lòng triệu thỉnh các ông
  Cửu hổ oai linh giáng trần độ thế
  Một lòng triệu thỉnh các ông
  Cửu hổ oai linh hiền phép thần thông độ đời
  Nam Mô Cửu Hổ Chín Ông Từ Bi Gia Hộ Phổ Độ Chúng Sanh
  A Di Đà Phật

  ( U Minh Hòa Nhã )
   
  #3

Chia sẻ trang này