TRẦN TRIỀU HIỂN THÁNH LINH ỨNG QUẺ XĂM THẬP NHỊ THỜI THẦN

Thảo luận trong 'DỊCH HỌC ( Dịch số, Thái Ất, Kỳ Môn Ðộn Giáp...)' bắt đầu bởi batquantrai, 5 Tháng tư 2014.

 1. batquantrai

  batquantrai T.V Đóng góp tích cực nhiều học thuật

  Tham gia ngày:
  17 Tháng mười hai 2012
  Bài viết:
  2,005
  Đã được cảm ơn:
  2,920
  TRẦN TRIỀU HIỂN THÁNH LINH ỨNG QUẺ XĂM THẬP NHỊ THỜI THẦN

  [​IMG]


  *Giờ :Tý - Sửu - Dần - Mão - Thìn - Tỵ - Ngọ - Mùi - Thân - Dậu - Tuất - Hợi = Thập Nhị Thời *
   
  #1
 2. batquantrai

  batquantrai T.V Đóng góp tích cực nhiều học thuật

  Tham gia ngày:
  17 Tháng mười hai 2012
  Bài viết:
  2,005
  Đã được cảm ơn:
  2,920
  GIỜ : Tý Thần

  THỨ:1- GIỜ : Tý
  * Tý thời đệ nhất - Phong vân khánh hội - Thượng thượng
  * Hỉ ngộ thăng bình nhật.
  Gia quan cáo mệnh phong.
  Tiền trình vô hạn hảo.
  Tiên nữ khóa phi long.
  * Trúc hoàng kim chi đài tọa nạp sĩ chiêu hiền.
  Bái đan chiếu chi huân phong thù công thụ tước.
  Phàn long phụ phượng ổn thăng bích hán chi trung.
  Vân tập phong sinh khánh hội tử tiêu chi thượng.


  THỨ: 2- GIỜ : Tý
  * Tý thời đệ nhị - Đằng đạt hữu vọng - Thượng thượng
  * Thanh niên nhân vật hảo.
  Trí thức thắng tiêu hà.
  Mưu sự tham như ý.
  Mi nhu hỉ sắc đa.
  * Xa thư hỗn nhất văn chương lễ nhạc câu hưng.
  Đạo đức vô cường nhân nghĩa trung tín tất bị.
  Khứ thiên xích ngũ bái đan chiếu vu kim giai.
  Bất thứ chi trừ thụ hoàng ân vu ngọc bệ.


  THỨ:3- GIỜ : Tý
  * Tý thời đệ tam - Cẩn thủ vật thất - Trung bình
  * Nhậm sử ưng trục.
  Phòng tha hổ báo uy.
  Giản cư quân tử đạo.
  Hà xử mịch nhàn phi.
  * Ưng chi trục giảo thỏ phục vu sơn lâm.
  Hổ báo chi uy hành khách phòng vu đạo lộ.
  Quân tử tĩnh vu thủ đạo vạn họa bất xâm.
  Tiểu nhân nhũng loạn tư tâm nhất mưu bất toại.


  THỨ: 4- GIỜ : Tý
  * Tý thời đệ tứ - Đãi thời tất tiệp - Trung bình
  * Thiên lí nhất tương quân.
  Kì mưu tàng vị thân.
  Lãng cao vân quyển xử.
  Huyết nhiễm chiến bào tân.
  * Anh lược chi tương đắc kì mưu tắc công tất thắng chiến tất khắc.
  Tài chí chi nhân ngộ kì thời tắc đạo tất hanh danh tất toại nhất.
  Tương hữu mưu nhi công tiệp bất nan.
  Nhân đắc thời nhi danh siêu thậm dịch.


  THỨ: 5- GIỜ : Tý
  * Tý thời đệ ngũ - Vọng sự nan thành - Hạ hạ
  * Hữu khẩu tiếu hồ lô.
  Cầu danh phí viễn đồ.
  Thủy bình không lãng phiếm.
  Hà nhật đạt thiên cù.
  * Tương vô tác hữu tư tư không phí vu tinh thần.
  Chỉ thật vi hư niệm niệm mạn lao vu mộng tưởng.
  Cầu nhất sự nhược phù vân trung hô nhạn.
  Vọng nhất sự như cấp lãng khỏa phiêu bình.


  THỨ: 6- GIỜ : Tý
  * Tý thời đệ lục - Thân hảo lưỡng đồng - Thượng thượng
  * Phong lưu vương tạ gia.
  Tần tấn các tranh khoa.
  Tự thị xuy tiêu khách.
  Hảo trâm ô phượng hoa.
  * Phong lưu vương tạ đường tiền tử yến tranh phi.
  Tần tấn giao hoan trì nội thái uyên đối ngẫu.
  Thừa loan phượng xuy tiêu phiếm nguyệt thiên thượng ngao du.
  Giảng thân hảo cổ sắt trâm hoa nhân gian hoan nhạc.


  THỨ: 7- GIỜ : Tý
  * Tý thời đệ thất - Trọng điệt hữu hỉ - Thượng thượng
  * Liên mạc kí sơ khai.
  Trọng đăng cẩm thượng đài.
  Khánh tha long hổ hội.
  Kiệt xuất gian sinh tài.
  * Xưng tâm chi mĩ như khai bích chiểu chi liên.
  Nhạc ý chi hoan nhược ngoạn cẩm đường chi cảnh.
  Long hổ hội đăng tiên chi chất phác dược tựu đan thành.
  Hiền kiệt sinh tế thế chi kì tài an dân phụ quốc.


  THỨ:8- GIỜ : Tý
  * Tý thời đệ bát - Canh cải tắc cát - Trung bình
  * Cục xúc canh hà vi.
  Hòa dung hỉ nhập thời.
  Nhậm cơ tùy xử hảo.
  Cao hạ ổn hành chi.
  * Cục xúc chi tâm tình bất thư nhi ý bất sướng.
  Hòa dung chi cảnh cải tắc cát nhi động tắc an.
  Cái cơ duyên chi hữu phân tiến đạt mưu thông.
  Phàm cử dụng nhi vô nghi thượng hòa hạ thuận.


  THỨ:9- GIỜ : Tý
  * Tý thời đệ cửu - Sự đa gian sung - Hạ hạ
  * Nhất nữ kí tương phùng.
  Na kham nhị nữ thông.
  Để nhân tùy xử ngại.
  ứng sử lãng sinh phong.
  * Sự đa trệ ngại giai nhân tam nữ tương phùng.
  Xử dụng soa trì cái vị chúng tình bất thuận.
  Bình thủy nhân phong nhi khởi lãng tĩnh trung bất ninh.
  An cư nhân động dĩ sinh ám trung quỷ trá.


  THỨ: 10- GIỜ : Tý
  * Tý thời đệ thập - Nội ngoại hòa đồng - Thượng thượng
  * Nhân á kí tương thông.
  Bằng trâm xú vị đồng.
  Ngư thư truyền xích tố.
  Lưu đắc kỉ gia phong.
  * Hài hợp nhân chi hảo ý hợp tình thông.
  Hòa đồng hinh vị chi hoan mưu nghi sự toại.
  Ngư nhạn đắc giai âm nhi hữu hỉ nội duyệt ngoại hòa.
  Gia đình bảo phúc tảo chi vinh xương thượng tòng hạ thuận.


  THỨ: 11- GIỜ : Tý
  * Tý thời đệ thập nhất - Thủ phủ phương thái - Trung bình
  * Bác tẫn phục phương sinh.
  Thời thông lộ hữu hanh.
  Cẩn thân ứng bất thất.
  Cuồng vọng mạc trọng hành.
  * Lục âm chí cực âm cực dương khí thủy sinh.
  Ngô đạo chí cùng đạo cùng biến phủ vi thái.
  Phủ dữ thái tuần hoàn chi lí hữu thịnh hữu suy.
  Âm dữ dương sinh sát chi đoan hữu vinh hữu tạ.


  THỨ: 12- GIỜ : Tý
  * Tý thời đệ thập nhị - Sở cầu trở cách - Hạ hạ
  * Cửu khách vô quy lộ.
  Tân lương hựu thất thời.
  Vọng hương đài thượng lập.
  Hà kiến miễn khu khi.
  * Ki lữ chi tình viễn tại thiên nhai hải giác.
  Cầu mưu chi ý cận phùng thủy viễn sơn diêu.
  Đăng khu khi tuyệt hữu gian tân lộ nguy đạo hiểm.
  Vọng âm tín thù vô thông báo nha yểu ngư trầm.


  THỨ: 13- GIỜ : Tý
  * Tý thời đệ thập tam - Tiền trình đại cát - Thượng thượng
  * Vân tán nguyệt trọng minh.
  Phong điềm lãng bất sinh.
  Ngạn cao thuyền tự tế.
  Phủ chưởng nhất gia vinh.
  * Âm vân hốt tán nhất luân minh nguyệt hiện quang huy.
  Tai tái đốn tiêu vạn lí tiền trình bình thản suất.
  Tiến nhất sự tiến vô ngại trệ phong lãng điềm nhiên.
  Mưu nhất sự mưu hữu hanh thông hoan ca phủ chưởng.


  THỨ:14- GIỜ : Tý
  * Tý thời đệ thập tứ - Chiêm tín hữu vọng - Thượng thượng
  * Đăng kết sổ tằng hoa.
  Trì liên phát dị .
  Để nhân hòa khí dật.
  Giai tín lạc thiên nhai.
  * Đăng kết hoa báo thiên nhai chi hỉ tín.
  Trì phát liên xưng nhân sự chi hoan tâm.
  Nhân uân hòa khí ngưỡng cảm vạn vật chi phong đăng.
  Thụy ải tường vân phúc hộ nhất môn chi khang thái.


  THỨ: 15- GIỜ : Tý
  * Tý thời thập ngũ - Vọng ngoại tiểu hỉ - Thượng thượng
  * Hạnh kết tàn hoa thật.
  Hỉ sinh khô thụ chi.
  Ngẫu nhiên xuân ý tại.
  Song hỉ tiếu lai trì.
  * Đình tiền khô mộc hốt sinh vinh mậu chi kha.
  Viên nội tàn hoa hỉ kết đào mai chi thật.
  Vọng trung sự bất kì nhi tựu tựu tắc hữu thành.
  Tâm hạ lự ngẫu nhĩ nhi tiêu tiêu tắc vô hại.


  THỨ:16- GIỜ : Tý
  * Tý thời đệ thập lục - Đại nghi tiến vọng - Thượng thượng
  * Quế tử thập phân hương.
  Quỳnh dao ánh bích đường.
  Canh gia phong lực tiện.
  Phàn phụ khán cao tường.
  * Quỳnh dao ánh ngọc càn khôn phát oánh tịnh chi quang.
  Nham quế khai kim vũ trụ phún hinh hương chi khí.
  Phong lực tiện trực xung tiêu hán vạn lí cao tường.
  Thần vật trợ đạt hanh cù nhất thân khang thái.


  THỨ:17- GIỜ : Tý
  * Tý thời đệ thập thất - Đồ danh toại ý - Thượng thượng
  * Phong kích thượng thanh tiêu.
  Bằng bác lục phiên thu.
  Xích thư vân ngoại chí.
  Nhất cử chiêm ngao đầu.
  * Đồ danh thông đạt như điêu ngạc phi phấn vu thu thiên.
  Mưu lợi hanh gia nhược oanh yến kiều ngâm vu xuân phố.
  Phong nhất kích vân khai vạn lí ổn ổn tiêu diêu.
  Cử nhất sự thần trợ bách tường bình bình toại ý.


  THỨ:18- GIỜ : Tý
  * Tý thời đệ thập bát - Tiên trệ hậu thành - Trung bình
  * Hậu tiếu tất tiên thiếu.
  Ninh vô tổn nhất hào.
  Độ chu ứng hữu tế.
  Giang ổn tuyệt phong đào.
  * Tiên hiệu nhi hậu tiếu bi cực sinh hoan.
  Thủy tái tắc nhi chung thông tổn trung hữu ích.
  Giang ổn giả ba bình phong tĩnh sự thái tâm an.
  Hữu tế giả thời chí vận lâm thoát tai xuất trệ.


  THỨ: 19- GIỜ : Tý
  * Tý thời đệ thập cửu - Chiêm phúc hữu dư - Thượng thượng
  * Lợi kiếm nhược xuy mao.
  Vân cao sơn diệc cao.
  Thử thân vô chướng ngại.
  Thực tức khởi từ lao.
  * Đạo di đức quảng cao như tề nhạc chi sơn.
  Sự khoái tình thông lợi nhược xuy mao chi kiếm.
  Hữu phúc lực hữu mưu tất toại vật tức cần lao.
  Vô chướng ngại vô sở bất thông tự nhiên duẫn tế.


  THỨ:20- GIỜ : Tý
  * Tý thời đệ nhị thập - Nguy bách vô thành - Hạ hạ
  * Ngưu hậu vĩ phân kì.
  Na kham kê khẩu bi.
  Vọng nhân nhân bất kiến.
  Hồi thủ sự ứng trì.
  * Ngưu nãi lực canh chi vật ngưu vĩ phân tắc sự thất điền hoang.
  Kê vi cảnh đán chi cầm khẩu sinh bi tắc môn tai hộ nhiễu.
  Sở vọng giả kê trì hữu trệ.
  Sở dụng giả bách bức bất thành.


  THỨ:21- GIỜ : Tý
  * Tý thời nhị thập nhất - Vọng tín lưỡng thất - Hạ hạ
  * Vô tình hận thực ngôn.
  Phong hiểm hựu vô thuyền.
  Nhật ám ứng mê lộ.
  Yên vân già bích thiên.
  * Đối mộ xuân vô tình hữu hận hoa lạc thủy lưu.
  Vọng trường giang hữu lãng vô thuyền hồn tiêu phách tán.
  Hồng nhật vãn hướng mê quy lộ thích thích ưu tâm.
  Bích vân chướng do cách thiên nhai trầm trầm biệt ý.


  THỨ: 22- GIỜ : Tý
  * Tý thời nhị thập nhị - Hướng tiến thông đạt - Thượng thượng
  * Thu nguyệt thập phân viên.
  Vân khai quang mãn xuyên.
  Gia gia hồn bất ngại.
  Giang ánh nhất thanh thiên.
  * Vân khai thiên tịnh nguyệt hoa hiện ngọc giám chi vô trần.
  Tai thối phúc sinh gia môn tập kim chân chi thùy hữu.
  Tiến hướng tắc hữu viên vô khuyết quang mãn thập phân.
  Cầu lợi tắc vô ngại hữu thành hoan sinh nhất khánh.


  THỨ:23- GIỜ : Tý
  * Tý thời nhị thập tam - Lao tâm sự thành - Trung bình
  * Khoáng tẫn kiến chân kim.
  Miêu trường thức thổ tham.
  Thanh vân chung hữu lộ.
  Hưu ân khổ lao tâm.
  * Hoàng kim xuất vu khoáng thạch phi phanh luyện bất năng thành kì bảo.
  Chân tiên sinh vu phàm thai phi công hành bất năng thành kì đạo.
  Canh vân đắc thời giá sắc đăng.
  Cần lao vật đạn mưu dụng toại.


  THỨ:24- GIỜ : Tý
  * Tý thời nhị thập tứ - Vô khi hữu vọng - Trung bình
  * Nguyệt bị phù vân ám.
  Giám do trần thổ xâm.
  Nhược giao vô chướng ngại.
  Thanh khước nhất đan tâm.
  * Vân tàng nguyệt ám phong xuy vân tán nguyệt minh.
  Trần yểm giám hôn nhân phất trần tiêu giám oánh.
  Tuy hữu xâm khi chi não dịch thích dịch trừ.
  Canh vô thần vẫn chi phi bảo an bảo cát.


  THỨ:25- GIỜ : Tý
  * Tý thời nhị thập ngũ - Mưu tài hữu thành - Thượng thượng
  * Châu ngọc phú nang trung.
  Tài lương diệc tự thông.
  Bất tư nhân lực trợ.
  Kì đức nhật vô cùng.
  * Lương thực phong túc lục thiên chi nội nhất thiên.
  Kim ngọc doanh tương ngũ phúc chi trung nhất phúc.
  Thực dữ tài phong doanh song mĩ nhật ích vô cùng.
  Phúc dữ lộc hưng thịnh câu lâm thời tăng hữu tế.


  THỨ:26- GIỜ : Tý
  * Tý thời nhị thập lục - Dụng sự hữu thành - Thượng thượng
  * Bồi ủng tích niên công.
  Phong vân yếu phát tung.
  Cộng khai long hổ đạo.
  Hà nhật bất hầu phong.
  * Hợp bão chi mộc khối bồi phi nhất nhật chi công.
  Hầu tước chi phong thăng trạc nãi công huân chi thưởng.
  Hổ khiếu tắc phong sinh mãn cốc uy đại thần toàn.
  Long ngâm tắc vân bố di thiên oanh lôi trí vũ.


  THỨ:27- GIỜ : Tý
  * Tý thời nhị thập thất - Quan sự nhi giải - Trung bình
  * Quan sự khủng du du.
  Yêm lưu kỉ nguyệt hưu.
  Đãn tồn công trực lí.
  Phương đắc miễn ưu tù.
  * Tụng chung hung nhi phản cát vật thị vật khi.
  Sự tiên loạn nhi hậu ninh thả cẩn thả thủ.
  Lí tuy tồn vu công đạo thoát miễn vi tiên.
  Thân đương li vu yêm lưu miễn hung vi thượng.


  THỨ:28- GIỜ : Tý
  * Tý thời nhị thập bát - Tự chấp bất thông - Hạ hạ
  * Cường nhược mạn phân phân.
  Khi khu độc yểm môn.
  U nhàn vô hoạt lộ.
  Cơ ngạ nhậm hoàng hôn.
  * Bất nghĩa bất nhân hà dị dĩ cường lăng nhược.
  Đa tham đa dục hữu như ỷ phú thôn bần.
  Thượng hạ thương vu hòa khí độc xử u nhàn.
  Nội ngoại sinh vu oán tâm ngột cư hàn ngạ.


  THỨ:29- GIỜ : Tý
  * Tý thời nhị thập cửu - Bách sự vị toại - Hạ hạ
  * Thuyền ngại thạch trung ba.
  Đồ hành kinh độ hà.
  Vân cao sơn diệc hiểm.
  Sầu tịch nại tình hà.
  * Mưu tâm khủng khủng thủy trung thạch ngại hành thuyền.
  Dụng ý hoàng hoàng sơn hạ hổ lan quá khách.
  Hiểm trở giả bất năng tiến bộ vô lực tễ phàn.
  Khốn ách giả duy khởi sầu tình hà thời thông toại.


  THỨ:30- GIỜ : Tý
  * Tý thời tam thập - Kì phúc miễn tai - Trung bình
  * Tự hữu bồ đề lộ.
  Gia gia hương hỏa duyên.
  Dục đào la võng ách.
  Sơ lãng nhất thanh thiên.
  * Thượng thiện chi nhân đạt bồ đề chi lộ.
  Tu chân chi sĩ siêu đăng khoái nhạc chi môn.
  Tâm vô oản loạn nhất thân tự thoát võng la.
  Ý nhược cẩn trì bách sự khởi năng câu ngại.
   
  #2
 3. batquantrai

  batquantrai T.V Đóng góp tích cực nhiều học thuật

  Tham gia ngày:
  17 Tháng mười hai 2012
  Bài viết:
  2,005
  Đã được cảm ơn:
  2,920
  GIỜ : Sửu Thần

  THỨ:1- GIỜ : Sửu
  * Sửu thờ iđệ nhất - Cầu chi tất đắc - Trung bình
  * Đắc thất tự mang mang.
  Nhàn sầu lự canh trường.
  Mạc từ cần trứ ý.
  Kim ngọc tái doanh tương.
  * Đắc thất nãi thừa trừ chi pháp bất dụng quan tâm.
  Hưng suy nãi đại tạ chi nghi hà lao trứ niệm.
  Sự xưng toại vị hữu bất cầu nhi tự chí.
  Đạo phong thục khởi hữu bất chủng nhi tự sinh.

  THỨ:2- GIỜ : Sửu
  * Sửu thời đệ nhị - Sự dữ tâm khế - Trung bình
  * Hồng lục vi lưu xuân.
  Giai nhân tình canh thân.
  Án đầu hương vị đoạn.
  Ca tiếu thảo trung nhân.
  * Khế lục tương hợp sở sự vô bất hoan hài.
  Thức kiến hòa đồng sở dụng tự nhiên thân hảo.
  Hương vị đoạn tái thiêm tân triện khí tượng nhân uân.
  Tửu vị càn hựu tục tân bôi nhân tình duyệt trạch.

  THỨ: 3- GIỜ : Sửu
  * Sửu thời đệ tam - Danh chức cải thiên - Thượng thượng
  * Lãng uyển nhất thời xuân.
  Đình tiền hoa liễu tân.
  Thị thành giai hảo ngữ.
  Thảo bản diệc hân hân.
  * Xuân lôi vi chấn tàng giả động nhi điếm giả hưng.
  Dương khí phương sinh liễu thổ nha nhi hoa phá ngạc.
  Hảo ngữ giả truyền giai âm mãn quốc.
  Hân nhan giả bố hoan tín doanh môn.

  THỨ: 4- GIỜ : Sửu
  * Sửu thời đệ tứ - Tài bạch kiến hỉ - Thượng thượng
  * ức tích thương thời thái.
  Kim triều hoa thảo xuân.
  Đạo lương tùy xử túc.
  Qua lí nhất thời tân.
  * Thời thông vận thái kim giả thị nhi vãng giả phi.
  tẫn xuân hồi thảo tự manh nhi hoa tự phát.
  Qua lí thục tú nhi đắc thật cộng khánh thời tân.
  Đạo lương túc nhi gia cấp tuế phong phổ triêm phúc khánh.

  THỨ: 5- GIỜ : Sửu
  * Sửu thời đệ ngũ - Bệnh hoạn lâm thân - Hạ hạ
  * Thiên tai vị khả kì.
  Lực khốn khởi năng chi.
  Tam trùng ngang thủ lập.
  Phi huyết bất thành bi.
  * Trọng bệnh vị năng thuyên ta thật nãi thiên tai.
  Trầm dũ thượng tự yêm duyên khởi phi kim khiển.
  Huống tam trùng nhi thực huyết lự phòng trùng độc chi nguy.
  Khủng nhị khẩu nhi xung tâm tất trí hoạn nguy chi ách.

  THỨ:6- GIỜ : Sửu
  * Sửu thời đệ lục - Tiểu tiểu kiến hỉ - Trung bình
  * Sơ tán nhậm tình chân.
  Hoa gian mạn nhiễm thân.
  Tiếu ngâm đăng chúc dạ.
  Tôn trở khách tương thân.
  * Thân sơ tán tâm trừ kiên ngại dật nhạc thiên chân.
  Đạo tung hoành ý thú huyền vi tiêu diêu nhân thế.
  Cuồng hoa dã thảo canh vô nhất điểm trần oanh.
  Liệt chúc khai diên tự hữu bách đoan thân hảo.

  THỨ: 7- GIỜ : Sửu
  * Sửu thời đệ thất - Cẩn sự tiểu thành - Thượng thượng
  * Mạc sầu không lãng tâm.
  Khứ khứ bất tiêu trầm.
  Hạnh tự phùng thời biến.
  Trân lương hỉ hoạch kim.
  * Giá thương chu nhi đồ danh lợi tất bất không hồi.
  Bằng hóa vật dĩ cầu tư tài tất vô tiêu chiết.
  Đãi biến giả thời xương tuế thái vô sở bất thông.
  Hoạch kim giả lợi hậu tài phong vô sở bất tế.

  THỨ: 8- GIỜ : Sửu
  * Sửu thời đệ bát - Dược thạch vô hiệu - Hạ hạ
  * Tham bệnh nhập cao hoang.
  Nan thi biển thước phương.
  Dược thạch phi khổ khẩu.
  Thiên lí nhất nan đương.
  * Bệnh nhập cao dục dĩ hữu đảo huyền chi nguy cấp.
  Dược tu lương tề canh vô thần hiệu chi kì công.
  Tuy lô y biển thước bất năng thi kì phương.
  Túng diệu dược linh đan khởi năng cứu kì khốn.

  THỨ: 9- GIỜ : Sửu
  * Sửu thời đệ cửu - Oan kết bất giải - Hạ hạ
  * vi sinh kinh cức.
  Sài lang cập tử tôn.
  Nhất đình đăng chúc dạ.
  Hôi lãnh bán tinh tồn.
  * Khắc cức sinh vu oán ác họa cập tử tôn.
  Cuồng túng khởi vu xỉ dâm hại lâm tự kỷ.
  Đăng chúc dạ hối ám trung dụng sự sự bất khả minh.
  Hỏa tồn bán tinh hôi nội cầu nhiên nhiên bất năng thục.

  THỨ:10- GIỜ : Sửu
  * Sửu thời đệ thập - Bội hoạch hậu lợi - Thượng thượng
  * Thủy cao thuyền tự cao.
  ứng thủ vị thường lao.
  Dĩ giác đa đa biện.
  Thùy năng giác nhĩ tào.
  * Nguyệt minh phong tĩnh đối thu nguyệt tự hiện quang huy.
  Thủy trường thuyền cao đắc thuận thủy bất lao xanh giá.
  Đa đa ích biện như hàn tín chi tương binh.
  Vị thường từ lao nhược khổng minh chi kiệt tiết.

  THỨ: 11- GIỜ : Sửu
  * Sửu thời thập nhất - Đại nghi thiên trạc - Thượng thượng
  * Bất thị văn chương quý.
  An tri vọng ngoại thiên.
  Nhược luận thanh yếu địa.
  Thân cận tử vi viên.
  * Văn chương cao mĩ danh tiêu kim bảng chi trung.
  Học nghiệp tinh vi thân quý ngọc đường chi nội.
  Chức cư thanh yếu chi địa ân sủng nhật long.
  Thân cận tử vi chi viên quang hoa dịch hiển.

  THỨ:12- GIỜ : Sửu
  * Sửu thời thập nhị - Hữu hư vô thật - Hạ hạ
  * Vô hình không bão ảnh.
  Bình địa sinh chuế vưu.
  Ki bán tòng ngã xuất.
  Hà nhật tiêu bách ưu.
  * Vô hình an đắc hữu ảnh ảnh tự hà sinh.
  Vô thủy yên đắc sinh ba ba tòng hà xuất.
  Hư trung vô thật sự tất thị vu vọng truyền.
  Thật trung hữu hư ngôn tất tòng vu ngoại thuyết.

  THỨ:13- GIỜ : Sửu
  * Sửu thời đệ thập tam - Cửu khốn tiệm an - Trung bình
  * Khốn long cửu bàn nê.
  Sơn đê hổ kính mê.
  Tiệm phàn vân vụ xuất.
  Hồng nhật vị bình tây.
  * Giao long vị đắc vân vũ khốn ngọa u nham.
  Sài hổ mê thất sơn lâm tiềm phục thảo mãng.
  Quân tử phàm cư dưỡng đạo đạo hanh tắc tiến đạt tất thông.
  Sĩ nhập tu nghiệp đãi thời thời chí tắc công danh tự hiển.

  THỨ:14- GIỜ : Sửu
  * Sửu thời thập tứ - Lữ cách bất kham - Hạ hạ
  * Đa bệnh kỉ thời tô.
  Yên ba cách viễn đồ.
  Mã bì nhân hựu khốn.
  Tàn nhật khiếu viên hồ.
  * Tâm bất nhạc như hoạn yêm lưu chi bệnh.
  Sự bất toại nhược cách chi đồ.
  Mã bì nhân khốn bất năng tiến nhi bất năng tiền.
  Liệt nhật viên hồ bất khả hành nhi bất khả chỉ.

  THỨ: 15- GIỜ : Sửu
  * Sửu thời thập ngũ - Quý nhân phù trợ - Thượng thượng
  * Nhất tiễn hàng thanh tiêu.
  Đồ hành phùng mã ngưu.
  Luân xa thông bảo hóa.
  Phong cấp tống hành chu.
  * Cầu danh thủ lộc ngộ tiến cử nhi tiến thân.
  Đạo khốn đồ hành đắc tuấn sính nhi kham đại bộ.
  Bảo hóa doanh nhi xa luân khoái tốc cấp nhược phi.
  Vân phong thủy thuận nhi chu tiếp ổn bình tật như bôn kị.

  THỨ:16- GIỜ : Sửu
  * Sửu thời thập lục - Tiến thối lưỡng đắc - Thượng thượng
  * Nhất mã quá tiền sơn.
  Kim ô chiếu viễn quan.
  Cao đê vô trở ngại.
  Ca vũ ánh dung nhan.
  * Kim ô thăng vu thiên hán chiếu hạ lãng minh.
  Tuấn mã tật như truy phong tiền trình thông khoái.
  Dục thượng dục tốc cao đê giai khả phàn tễ.
  Dục tiến dục vi thượng hạ tịnh vô câu chấp.

  THỨ:17- GIỜ : Sửu
  * Sửu thời thập thất - Tiền trình thất vọng - Hạ hạ
  * Đại nhã hà thời kiến.
  Tư văn kỉ nhật hanh.
  nhân sầu bạch thủ.
  Môn phúc khốn chư sinh.
  * Văn chương sơ mậu canh vô khoa giáp chi danh.
  Đại nhã hoang vong không hữu lưu liên chi nhạc.
  Vọng công danh nhi tỏa thất bạch thủ vô thành.
  Thán học nghiệp dĩ tha đà niên hoa dĩ lão.

  THỨ:18- GIỜ : Sửu
  * Sửu thời thập bát - An tĩnh hữu đắc - Trung bình
  * An phân đệ nhất cơ.
  Phương thức tĩnh trung mộ.
  Mạc trệ tâm đầu giám.
  Tòng tha tế quản khuy.
  * Trừng tâm tĩnh lự như thông tâm hạ chi cơ.
  Định chí di thần phương thức cầm trung chi thú.
  Khí trần duyên nhi vật trệ giám tự phân minh.
  Tu viên giác dĩ tham vi huệ quang tự kiến.

  THỨ:19- GIỜ : Sửu
  * Sửu thời thập cửu - Tác vi ám muội - Hạ hạ
  * Giai nhân hận yểm môn.
  Tình cách bất tương thông.
  Tiến thối toàn vô thác.
  Nan tầm chính lộ tung.
  * Giai nhân hữu hận lự phòng âm tiểu bất ninh.
  Tình cách bất thông đa chủ hành tàng tái tắc.
  Ám muội sự khiên triền bất dĩ tiến thối lưỡng nghi.
  U muộn hoài oanh nạo vô hưu ưu hỉ bất định.

  THỨ:20- GIỜ : Sửu
  * Sửu thời nhị thập - Thất sự vô thành - Hạ hạ
  * Thân tại cấp nan trung.
  Do khoa ý khí nùng.
  Tiếu tha vô hoạt lộ.
  Nhân quỷ nộ tương công.
  * Nhân cư hoạn nan đương tu thiện dĩ tiêu nhương.
  Sự tại quẫn nguy nghi cẩn tâm nhi tị úy.
  Khoa hùng hào nhi bất tri mệnh phân tỏa thất do đa.
  Sinh hại nhi dục tổn tha nhân quỷ thần cộng nộ.

  THỨ:21- GIỜ : Sửu
  * Sửu thời nhị thập nhất - Ý ngoại hữu hỉ - Thượng thượng
  * Vân ngoại hàng thiên thư.
  Môn đa trường chỉ xa.
  Hương thiêm lan thất vị.
  Huề thủ nhập thiềm thừ.
  * Đan thư thiên hàng tắc tư sủng chi quang vinh.
  Trường giả xa lâm khánh môn đình chi hiền quý.
  Sự toại ý như nhập chi lan hinh hương chi thất.
  Mưu xưng tâm như đăng quảng hàn thiềm quế chi cung.

  THỨ:22- GIỜ : Sửu
  * Sửu thời nhị thập nhị - Nhân tài toại ý - Thượng thượng
  * Bảo ngọc quý trân tàng.
  Niên niên đạo hương.
  Thúy âm thiên lí lục.
  Đào lí tự thành hành.
  * Bảo sơn xuất hiện quý xích bích chi kì trân.
  đạo thục thành khánh phong đăng chi nhạc tuế.
  Sự toại thúy âm thiên lí lục ấm thanh hòa.
  Tài phong đào lí thành hành hoa khai kết thật.

  THỨ:23- GIỜ : Sửu
  * Sửu thời nhị thập tam - Thính thời tất đạt - Trung bình
  * Hữu vật vị chu toàn.
  Sinh nhai nan phục gian.
  Thiên thời nhậm tiêu tức.
  Hà địa bất nhàn nhàn.
  * Nhân tình gian trở như đăng thục đạo chi nan.
  Mưu sự ưu lao nhược độ hạp giang chi hiểm.
  Thiên thời trợ sinh nhai tự toại khả ưu khả nhàn.
  Nhân sự thuận mưu dụng tự chu hữu tiêu hữu tức.

  THỨ: 24- GIỜ : Sửu
  * Sửu thời nhị thập tứ - Chung hữu sở tế - Trung bình
  * Cửu hạn dục tiêu khô.
  Điền viên bán hữu vô.
  Tỉnh tuyền tòng địa xuất.
  Đương khán trạch lai tô.
  * Thiên cửu hạn nông lực bì kiệt điền liệt văn miêu giá tiêu khô.
  Ngẫu tỉnh tuyền dũng xuất địa thần lực phù nhi hạn bất vi tai.
  Hốt cam trạch triêm nhu thiên ý.
  Cứu trợ nhi thu tất hữu vọng.

  THỨ:25- GIỜ : Sửu
  * Sửu thời nhị thập ngũ - Tai khứ cát lai - Thượng thượng
  * Hoa phát hựu hoa tàn.
  Bi hoan nhất bán nhan.
  Thập phân lưu vãn cảnh.
  Tân ý đáo nhân gian.
  * Nhân hữu bi hoan li hợp hoa tạ hoa khai.
  Thời hữu phủ thái tái hanh nguyệt viên nguyệt khuyết.
  Đương kì vãn tuế hãn phùng phú thọ khánh khang ninh.
  Chính thực tang du hỉ ngộ xuân hòa tăng khoái nhạc.

  THỨ:26- GIỜ : Sửu
  * Sửu thời nhị thập lục - Chư sự tiệm hanh - Trung bình
  * Kì phúc khả thâu an.
  Tùy duyên ý tự khoan.
  Môn đình hương hỏa cung.
  Vô sự dã thanh hoan.
  * Tỉnh quá tắc tai khiên tự tức chư sự tiệm hanh.
  Tùy duyên tắc vọng tưởng bất sinh bách ma hàng phục.
  Tinh kì hương hỏa hương hỏa vượng nhi thần lực kiên.
  Tự nhạc thanh hoan thanh hoan đa nhi đạo tâm túc.

  THỨ:27- GIỜ : Sửu
  * Sửu thời nhị thập thất - Bình bình - Hữu đắc
  * Sinh nhai phó thảng lai.
  Nhan tiếu trục thời khai.
  Tùy phân xuân đài nhạc.
  Thiên nhiên hoạch bảo tài.
  * Phú quý công danh thân ngoại thảng lai chi vật.
  Tử sinh thọ yêu mệnh trung chú định chi nhân.
  Khoan kì tâm giả hỉ khánh đa nhi bệnh bất sinh.
  An kì phân giả hi nhiên nhạc nhi tai bất nhiễm.

  THỨ:28- GIỜ : Sửu
  * Sửu thời nhị thập bát - Vọng sự ki tái - Hạ hạ
  * Nhân lão hựu tha đà.
  Cương tu khẩu vẫn đa.
  Bình địa do hữu xúc.
  Động đắc quỷ thần a.
  * Sinh nhai tặng đặng đồ ta nhân lão hoa tàn.
  Thuật nghiệp tha đà mạn thán thời thiên tuế cải.
  Lí bình địa nhược hữu khanh hữu khảm xúc xử phong ba.
  Cử mưu dụng tắc vô công vô thành nhân thần a trách.

  THỨ:29- GIỜ : Sửu
  * Sửu thời nhị thập cửu - Mang thất cố đạo - Hạ hạ
  * Tâm chiết dĩ kham thương.
  Cùng đồ mộ phục trường.
  Vọng nhân nhân bất trợ.
  Tri hữu kỉ hồi tràng.
  * Thương hoàng thất thố tâm bách lự dĩ kham thương.
  Lộ trở đồ cùng ý sinh oanh nhi kham hận.
  Đạo kí thất nhân tình quả trợ không tự hồi thương.
  Sự bất toại thân giả quai sơ mạn lao dịch lự.

  THỨ:30- GIỜ : Sửu
  * Sửu thời tam thập - Sở cầu xưng tâm - Thượng thượng
  * Thanh ngưu phụ bảo tài.
  Lương mã xuất long thai.
  Dị mộng sinh anh kiệt.
  Tường phi ứng thượng đài.
  * Thanh ngưu phụ kì bảo hóa lực tái vạn quân.
  Tuấn mã sinh vu long thai nhật hành thiên lí.
  Anh kiệt xuất thế ứng tam đài gia ứng chi tường.
  Công danh toại tâm đạt tứ phương khế hợp chi mĩ.
   
  #3
 4. batquantrai

  batquantrai T.V Đóng góp tích cực nhiều học thuật

  Tham gia ngày:
  17 Tháng mười hai 2012
  Bài viết:
  2,005
  Đã được cảm ơn:
  2,920
  GIỜ : Dần Thần

  THỨ: 1- GIỜ : Dần
  * Dần thời đệ nhất - Phi thường chi ngộ - Thượng thượng
  * Bất thị phi bồng khách.
  Tân khai thiên thượng hùng.
  Lăng yên bội thanh giới.
  Hoa sủng ấp tam công.
  * Nhân chi tế ngộ bình địa khả dĩ đăng tiên.
  Sự chi đắc thời đàm tiếu khả dĩ hoạch lộc.
  Phi thường giả bất kì nhi hội hỉ dược hoan sinh.
  Vương công giả lợi kiến đại nhân ân hoa sủng ngộ.  THỨ: 2- GIỜ : Dần

  * Dần thời đệ nhị - Thế cô viên quả - Hạ hạ
  * Đỉnh phí nhược cuồng ba.
  Cô chu yếu độ hà.
  Dị hương vô cố hữu.
  Nhân sự phất thiên hòa.
  * Đỉnh phí chi tâm mạn hữu thôn chu chi đại chí.
  Bôn xu chi thế canh vô tế độ chi biển chu.
  Nhược cô quân tuyệt viên vu kiên vi.
  Như ki lữ vô liêu vu dị vực.


  THỨ: 3- GIỜ : Dần

  * Dần thời đệ tam - Tiểu nhân đạo trường - Hạ hạ
  * Băng sương hàn liệt phu.
  Nhung mã khốn trường đồ.
  Hoạn thâm phong mạn độc.
  tự thán nê đồ.
  * Lí sương kiên băng hàn phi nhất nhật tẩm.
  Nhuận phu thụ hủy phi nhất triều ngụy thuyết.
  Xảo ngôn chi báng thâm vu phong khương chi hữu độc.
  Sàm ngữ nịnh khẩu chi phi thậm vu khuyển nhung chi vi hại.  THỨ:4- GIỜ : Dần

  * Dần thời đệ tứ - Quân tử đạo tiêu - Hạ hạ
  * Phủ bác sổ thời cùng.
  Âm dương trất bất thông.
  Độc mưu ninh hoạch trợ.
  Hồng nhật thực trường không.
  * Thiên địa bế tắc viết phủ phủ tắc hữu .
  Âm dương soa mậu viết bác bác tắc hữu cữu.
  Kí phủ thả bác quân tử sở dĩ đạo cùng.
  Dương tỏa âm soa tiểu nhân sở dĩ đạo trường.  THỨ: 5- GIỜ : Dần
  * Dần thời đệ ngũ - Tiểu sự khế tâm - Trung bình
  * Hồ việt khả vi gia.
  Chi lan vị canh giai.
  Tuy vô sương tuyết kiền.
  Thả hỉ bàng tường hoa.
  * Hợp nhi bất li viết khế hồ việt khả tý.
  Mĩ nhi bất loạn viết giai chi lan tịnh thất.
  Tuy phi bỉ vu tùng tương ngạo tuyết lăng sương.
  Diệc khả khánh vu phương phỉ thưởng tâm duyệt mục.  THỨ: 6- GIỜ : Dần
  * Dần thời đệ lục - Cải cố tắc cát - Trung bình
  * Nghiệp cấu ngại tiền trình.
  Hảo tà sự bất thành.
  Đãn tồn công trực lí.
  Chỉ xích khế thần minh.
  * Lộ vô kinh cức chi sở ngại đại đạo khả hành.
  Sự hữu tiêm giới chi sở nghi khuy tà vật dụng.
  Nghi cải nghi cách cát phúc tiệm thứ lai tường.
  Tồn chính tồn tâm thần minh mục nhiên thùy hữu.  THỨ:7- GIỜ : Dần
  * Dần thời đệ thất - Phấn dược hanh cù - Thượng thượng
  * Trân tàng kỉ niên công.
  Nhất tịch khí thổ hồng.
  Bắc đấu hàn vô ế.
  Thỉnh khán tam thiên phong.
  * Phấn vu học giả tất hữu thành công chi vọng.
  Phấn vu chí giả khởi vô đằng phùng chi thời.
  Thần phong tam xích huỳnh huỳnh tảo đãng thiên tà.
  Bắc đấu thất tinh lẫm lẫm oát toàn tạo hóa.  THỨ:8- GIỜ : Dần
  * Dần thời đệ bát - Tiên bi hậu cát - Trung bình
  * Xuân phong tuy vị nùng.
  Không tưởng cựu nhan dung.
  Trực đãi thu vân quyển.
  Nhật minh trọng hựu trọng.
  * Xuân phong thủy sinh hòa khí vạn vật vị manh.
  Thu nguyệt phương kiến nguyệt huy bách tường tập chí.
  Nhược chiêm vọng tắc tiên hối hậu minh minh nhi phương toại.
  Phàm dụng sự tắc sơ phủ mạt thái thái nhi thủy sinh.  THỨ:9- GIỜ : Dần
  * Dần thời đệ cửu - Nội ngoại thất trợ - Hạ hạ
  * Cư gia khuê lục thân.
  Tác vật hựu phương thân.
  Động diêu bất tự đắc.
  Cựu tích kỉ thời tân.
  * Gia đình nhiễu nhiễu thân giả sơ nhi ái giả li.
  Tự thân hoàng hoàng trí giả ngu nhi thất giả chuyết.
  Thất trợ giả nhược lực nhi hà thiên quân yên năng phụ tái.
  Viễn động giả cự lãng nhi phiêu nhất diệp khởi năng bình ổn.  THỨ:10- GIỜ : Dần
  * Dần thời đệ thập - Nhân tài bất an - Hạ hạ
  * Hữu lự thân lân cách.
  Vô tài lực tiệm bì.
  Cường sinh phân biệt lộ.
  Hà xử mịch bình di.
  * Lự cận bất khả bất lự chính nhược bỉ lân.
  Tài tổn chính khủng thất tài nhất như thiết hảo.
  Phân biệt giả đạo hiểm lộ nguy tắc thản bình vị kiến.
  Bất an giả tâm li sự trở nhi quai dị tịnh sinh.  THỨ: 11- GIỜ : Dần
  * Dần thời thập nhất - Kinh ưu thất nghi - Hạ hạ
  * Long ngọa minh châu thất.
  Hổ hành nhân tích không.
  Hà thời đắc an chẩm.
  Kinh thảm tịch dương trung.
  * Hổ vô trảo tắc uy lệnh bất hành khốn cư u cốc.
  Long thất châu tắc thần năng đốn giảm mặc ẩn tham uyên.
  Kinh cụ như lâm cức tọa chi trung.
  Sầu thảm nhược ngọa châm chiên chi thượng.  THỨ: 12- GIỜ : Dần
  * Dần thời thập nhị - Đằng đạt hữu vọng - Thượng thượng
  * Cao phàn long phượng tư.
  Khởi tự tiêu nhi.
  Bình địa giai yên vũ.
  Nhất tịch du thiên trì.
  * Hồng hộc chi chí khởi tòng yến tước chi đồ.
  bằng chi tài yên dữ tiêu chi bỉ.
  Phi hoàng đằng đạt vu vạn lí nhân cao quý dĩ đề huề.
  Phấn phát tiêu diêu vu tứ câu đắc tễ phàn nhi xưng tục toại.


  THỨ:13- GIỜ : Dần
  * Dần thời thập tam - Vọng dụng đắc tài - Thượng thượng
  * Nhất trứ dĩ tiên cơ.
  Mộ phân hắc bạch vi.
  Đại giang phùng hảo độ.
  Triển dực khước cao phi.
  * Mưu sự hữu nhược biến mộ toán tại tiền nhi thành tại hậu.
  Tiến vọng toàn như xạ cung đoan tại thử nhi trung tại bỉ.
  Tân độ đắc chu canh vật ưu hồ bất tế.
  Phi đằng trợ dực hà lao lự kì bất xung.


  THỨ:14- GIỜ : Dần
  * Dần thời thập tứ - Tiên hư hậu thật - Thượng thượng
  * Lôi phát chấn thiên cù.
  Âm vân mật bất thư.
  Hốt nhiên cao vũ chí.
  trạch lĩnh thiên thư.
  * vũ hàng tất bố chi nùng vân.
  Ân lộc sủng lâm tất tiên cần lao vu vương sự.
  Cao vũ chí tô điền nhuận vật tuế nhẫm thời phong.
  Đan thư tứ bao thiện mĩ công đạo cao đức trọng.


  THỨ:15- GIỜ : Dần
  * Dần thời thập ngũ - Nhân sự bất hòa - Hạ hạ
  * Tôn tửu mạn truy tùy.
  Hoa vấn tranh thị phi.
  Giải oan oan vị giải.
  Tranh nại tiểu nhân khi.
  * Nhân bôi chước nhi sinh ki tiếu lập kiến huyên tranh.
  Phòng đàm tiếu nhi biến thị phi tọa tao vẫn thiệt.
  Nhân nhi thành oán oán kết trọng nhược khâu sơn.
  Tạo thứ vi ương ương tham tích như thương hải.


  THỨ:15- GIỜ : Dần
  * Dần thời thập lục - Sự lự phi ách - Hạ hạ
  * ốc khỏa lự thiêm xà.
  Mã tê không tự ta.
  Viêm viêm yên hỏa địa.
  Hồng nhật chướng lượng mãi già.
  * Đằng xà đạt trạch môn hộ khởi đắc nhi an.
  Doanh mã tê ô hành nhân yên đắc nhi chí.
  Hỏa viêm không nhi hư kinh tương chí trú cẩn dạ phòng.
  Vân già chướng nhi ám muội khủng lâm nhật ưu tịch cụ.


  THỨ:17- GIỜ : Dần
  * Dần thời thập thất - Tiệm thu thiên tín - Thượng thượng
  * Li đình cửu tác cư.
  Vân cách minh lai thư.
  Tạc dạ đăng hoa kết.
  Minh triều dẫn ngọc .
  * Ki lữ thiên nhai cửu tuyệt nhất âm chi hảo.
  Chinh hồng phi chí hốt thu vạn bảo chi thư.
  Đăng kết trọng trọng chi nhị hỉ tín lâm môn.
  Thước ô thiết thiết chi thanh giai âm nhập hộ.


  THỨ: 18- GIỜ : Dần
  * Dần thời thập bát - Vãng nhi hoạch cát - Thượng thượng
  * Dục tốc thượng trì trì.
  Đầu cơ tự thích nghi.
  Lục thâm khê ngạn ổn.
  Hà xử bất tương nghi.
  * Trù trù vị thất dục tiến hoặc dục thối.
  Khứ xử lưỡng nghi đãi cử hựu thời mặc.
  Hạnh hữu hồ thiên chi cảnh sắc biến thưởng hà phương.
  Thù vô tuyệt địa chi nhàn ưu sướng hoài hà ngại.


  THỨ: 19- GIỜ : Dần
  * Dần thời thập cửu - Sự vô nghi ngại - Thượng thượng
  * Ngọc giám trần vô nhiễm.
  Kim đao lợi khả tài.
  Thiên nhiên thành mĩ sự.
  Tranh đắc nhạ trần ai.
  * Kính oánh tịnh tắc khả dĩ giám dung nghiên sửu nãi phân.
  Đao khoái lợi tắc khả dĩ tài vật cương thứ nãi ứng.
  Trần ai bất nhiễm phân nhiễu chướng ngại dĩ trừ.
  Mĩ sự dục chu duyệt trạch tình hoài thủy sướng.


  THỨ:20- GIỜ : Dần
  * Dần thời nhị thập - Lâm sự nghi trệ - Hạ hạ
  * Cách ngạn văn ô ô.
  Đạo đồ cách kỉ than.
  Thần a do tự tiếu.
  Vô lộ đáo tiên đàn.
  * Ô ô thú hống đồ sinh vẫn thiệt chi âm.
  Đạo trở đồ mê hốt khởi ta hư chi thán.
  Thần a giả nộ nhi bất tuất khiên trọng quá tham.
  Lộ tuyệt giả vãng nhi bất thông đạo vi đức bạc.


  THỨ:21- GIỜ : Dần
  * Dần thời nhị thập nhất - Thất tài bất luật - Hạ hạ
  * Đa tụ hoàn đa thất.
  Tầm tài sự canh trì.
  Quy hữu như túy mộng.
  Nhàn lự khước sầu tư.
  * Tham liễm chi nhân chuyên vụ đắc nhi hoàn vụ thất.
  Khi tà chi sự bất hoạch cát nhi tất hoạch ương.
  Tâm sự đảo loạn hôn hôn túy mộng điên mê.
  Niệm nhược soa điệt nhiễu nhiễu sầu tư oanh nạo.


  THỨ:22- GIỜ : Dần
  * Dần thời nhị thập nhị - Nhân tài khuy tổn - Hạ hạ
  * Ô phi bất khả truy.
  Vân vũ ám thùy thùy.
  Tầm chân hoàn thất lộ.
  Hà xử bất kham bi.
  * Ô phi thỏ tẩu nhật nguyệt thệ nhi mạc truy.
  Vân ám vũ thùy thiên địa minh nhi nan hiểu.
  Tầm chân thất lộ tiên bất ngộ nhi đạo bất thành.
  Độc xử bi thương lợi bất hoạch nhi danh bất toại.


  THỨ:23- GIỜ : Dần
  * Dần thời nhị thập tam - Vãn kí khả vọng - Trung bình
  * Thiết nghiễn phí nghiên ma.
  Yêm lưu tranh nại hà.
  Phàm khai thu trướng khoát.
  Ngưu nữ độ ngân hà.
  * Công danh vị toại ma xuyên thiết nghiễn khả vi.
  Thời vận vị thông dụng kiệt cơ quan hà ích.
  Tu đãi vãn phùng giai kí thu sắc như xuân.
  Đạt nhiên lão ngộ xương thời suy niên hoàn tráng.


  THỨ:24- GIỜ : Dần
  * Dần thời nhị thập tứ - Ngộ tri kiến hỉ - Thượng thượng
  * Cửu cửu khốn nê sa.
  Tinh kim tán tác hoa.
  Tá tha lương tượng thủ.
  Cổ vũ xuất hoàng nha.
  * Chân kim dụng vu nê sa phi đào tắc bất năng thành khí.
  Mĩ ngọc ẩn vu ngoan thạch phi trác ma tắc bất năng biệt chân.
  Hoàng nha xuất thổ ngộ chân tiên.
  Bạch bích sinh quang phùng lương tượng.


  THỨ:25- GIỜ : Dần
  * Dần thời nhị thập ngũ - Tác dụng thông khoái - Thượng thượng
  * Thanh vân niên thiểu công.
  Tráng khí thường lăng không.
  Dụng sự kỷ đắc thời.
  Cao phi xuất phiền lung.
  * Vân thê cao bộ thiềm cung chiết quế chi thu.
  Cựu ý phi đằng tiêu hán lăng không chi tế.
  Thông khoái giả tiền trình thản suất khứ lộ điều diêu.
  Đắc thời giả tế hội phương thông tình hoài thư sướng.


  THỨ:26- GIỜ : Dần
  * Dần thời nhị thập lục - Sự quá không vong - Hạ hạ
  * Bại bắc bất kham luận.
  Sơn cao nhật hựu hôn.
  Mã bôn nhân thất vọng.
  Yên hỏa nhất gia thôn.
  * Sơn cao nhật mộ nãi hoài ưu bão lự chi thời.
  Bại bắc vong sư nãi tỏa duệ thất phong chi ý.
  Sự bất tế tắc không lao chí dịch mã tẩu nhân bôn.
  Đạo bất hành tắc man thiết cơ mưu yên tiêu hỏa diệt.

  THỨ:27- GIỜ : Dần

  * Dần thời nhị thập thất - Bệnh hoạn lâm thân - Hạ hạ
  * Mộng tưởng canh thiêm sầu.
  Vô tình nhân canh ưu.
  Hà thời tầm vật dược.
  Hồi thủ kỉ kinh thu.
  * Tâm đa hoặc tắc mộng tưởng bất ninh.
  Chí đa dịch tắc thần tư tán loạn.
  Tư tư chi dục khởi vô khảm khảm chi ưu.
  Thích thích chi cầu tất hữu miên miên chi hoạn.


  THỨ:28- GIỜ : Dần
  * Dần thời nhị thập bát - Điềm thối khả bảo - Hạ hạ
  * An phân phương thành thái.
  Bôn ba tất ngộ .
  Khuất thân tri hữu đạo.
  Hỉ nhập tiếu mi tần.
  * An phân giả khả dĩ tri chỉ tri túc.
  Điềm dưỡng giả khả dĩ bảo mệnh bảo sinh.
  Tĩnh trung thủ tĩnh diệc khả khuất nhi diệc khả thân.
  Mê trung hựu mê tất trí nhi tất trí phủ.


  THỨ:29- GIỜ : Dần
  * Dần thời nhị thập cửu - Tiểu hữu tri âm - Trung bình
  * Đình ngoại dĩ hư tâm.
  Hốt văn loan phượng âm.
  Đoạn kim tri hữu ý.
  Đương nhận bá nha cầm.
  * Hư kì tâm giả thù vô oanh hoặc chi ưu.
  Văn kì âm giả tri hữu loan phượng chi thụy.
  Đoạn kim giả phùng nghị nhượng chi hoa phong.
  Điều cầm giả ngộ tri âm chi giao hữu.


  THỨ:30- GIỜ : Dần
  * Dần thời tam thập - Công danh tế hội - Thượng thượng
  * Triều du hà hoa hồ.
  Tịch thượng lăng yên các.
  Tráng chí ca thử hành.
  Mã đề xâm nhật giác.
  * Đạo đức tựu tắc du yến thập châu chủ đảo.
  Công hành mãn tắc tiêu diêu tứ hải ngũ hồ.
  Huân nghiệp câu doanh danh khả tiêu vu lăng yên.
  Tráng chí tranh vanh thân khả phàn vu lân phượng.
   
  #4
 5. batquantrai

  batquantrai T.V Đóng góp tích cực nhiều học thuật

  Tham gia ngày:
  17 Tháng mười hai 2012
  Bài viết:
  2,005
  Đã được cảm ơn:
  2,920
  GIỜ : Mão Thần

  THỨ:1- GIỜ : Mão
  * Mão thời
  đệ nhất - Lao tâm hữu vọng - Thượng thượng
  * Dương tràng nguy bách kết.
  Thế lộ thật đa gian.
  Lộc mã tương phùng xử.
  Vân tiêu khả tự phàn.
  * Sự đa quá lự tâm vạn đoan nhi tràng bách kết.
  Thế lộ gian tân đạo vị hanh nhi lực quả trợ.
  Tiên lịch phong sương chi hiểm trở đắc ý vật kiêu.
  Thứ phùng lộc mã chi phù trì xưng tâm vật mạn.

  THỨ:2- GIỜ : Mão
  * Mão thời
  đệ nhị - Tái cầu hữu vọng - Trung bình
  * Trọng chỉnh loạn tuyến đầu.
  Tân tu cấp hạp chu.
  Nhược phùng xuân hậu trạch.
  Hoa liễu nhất thời trừu.
  * Lộ đầu vị đạt nhất trọng thủy quá nhất trọng sơn.
  Mưu dụng vị thành loạn ti đầu tục loạn ti vĩ.
  Tệ tổn chi chu tái chỉnh khả tế cù đường.
  Cam cao chi trạch phục hoàn tân hoa liễu.

  THỨ: 3- GIỜ : Mão
  * Mão thời
  đệ tam - Sự phòng trọng điệt - Trung bình
  * Tâm tự loạn như ma.
  Lãng khán hoa hậu hoa.
  Hà thời cần phất thức.
  Hồi giả cố nhân gia.
  * Phân phân chi nhiễu nhất sự khứ nhi nhất sự lai.
  Cổn cổn chi ba nhất lãng thối nhi nhất lãng tiến.
  Phất thức giả tích trừ ngoại sự tiểu lận tự tiêu.
  Hồi thủ giả cải hối tiền phi đại ngu tự tức.

  THỨ: 4- GIỜ : Mão
  * Mão thời
  đệ tứ - Sự đa chướng ngại - Hạ hạ
  * Bạch đầu nhân vị lão.
  Đa khổ canh khô tràng.
  Phùng xử giai kinh cức.
  Hà thời ưu tự vong.
  * Nhân do vị lão tiên ngôn bạch thủ chi bi.
  Sự dĩ điêu tàn mạn khởi khô tràng chi thán.
  Đương đạo hữu kinh trăn chi ngại tiến bộ bất tiền.
  Khứ lộ sinh điên phúc chi nguy bôn xu bất toại.

  THỨ: 5- GIỜ : Mão
  * Mão thời
  đệ ngũ - Vọng dụng xưng tâm - Thượng thượng
  * Hữu ý xuất cơ tiên.
  Tương phùng bất ngẫu nhiên.
  Chức danh giai đắc địa.
  Hoa cẩm đáo bình xuyên.
  * Trù họa chi cơ dụng tại tiền nhi thành tại hậu.
  Chức lộc chi sự hướng tắc cát nhi xu tắc hanh.
  Đắc địa giả cảnh kí như hoa như cẩm.
  Tương phùng giả lục khế phi ngẫu phi nhiên.

  THỨ: 6- GIỜ : Mão
  * Mão thời
  đệ lục - Gia đạo cát xương - Thượng thượng
  * Đào lí chiếu môn đình.
  Khê sơn viễn ốc thanh.
  Thiên hương ngưng bất đoạn.
  Phong vật trục thời tân.
  * Xuân sắc phương nùng đào lí hữu phương phỉ chi cảnh.
  Thu quang minh tịnh khê sơn vô ai muội chi trần.
  Thiên hương nhất nhiệt tán lan ma chi nhân uân.
  Phong vật sơ tân bảo gia môn chi phúc khánh.

  THỨ: 7- GIỜ : Mão
  * Mão thời
  đệ thất - Khi muội bất minh - Hạ hạ
  * Ngọc thạch dĩ nan phân.
  Gian tà bất khả luận.
  Oán tòng âm độc khởi.
  Xà thử tự tương thôn.
  * Nịnh nhân sàm dĩ tuy minh triết bất năng bảo kì thân.
  Âm tặc hại nhân túng hiền trí bất năng miễn kì độc.
  Mĩ ngọc ngoan thạch chân ngụy thượng vị khả phân.
  Quân tử tiểu nhân tà chính do vị khả thức.

  THỨ:8- GIỜ : Mão
  * Mão thời
  đệ bát - Tư trợ hữu đắc - Thượng thượng
  * Khứ khứ mạc trì hồi.
  Thiên biên bộ đấu khôi.
  Nhất hư thôn cự lãng.
  Tẩu mã tá thanh lôi.
  * Khứ lộ thản nhiên vật cử trì hồi chi ý.
  Lai tường trợ thuận tất chiêu tinh đấu chi quang.
  Cự lãng hưng nhân phong lực nhi xuy hư.
  Mật vân khởi đắc lôi âm chi thanh thế.

  THỨ:9- GIỜ : Mão
  * Mão thời
  đệ cửu - Sự đa hư trá - Hạ hạ
  * Hữu khẩu chích đàm không.
  Vô tình cường bất đồng.
  Tiếu tha nhân thú diện.
  Phiên phúc vũ vân trung.
  * Ngụy đàm sức thuyết thính chi giả kì xảo như hoàng.
  Trá ngữ hư từ vị chi giả kì cam như mật.
  Khinh tín quả nặc tri biểu nhi bất tri trung.
  Nhân diện thú tâm triều sinh hỉ nhi mộ sinh nộ.

  THỨ:10- GIỜ : Mão
  * Mão thời
  đệ thập - Sự toại công thành - Thượng thượng
  * Cửu chuyển tựu đan sa.
  Bình thôn nhật nguyệt hoa.
  Chân như long hổ diệu.
  Thiên địa nhất hoàng nha.
  * Kim đan diệu dược vô phi cửu chuyển chi công.
  Phú thọ khang ninh nãi thị ngũ hành thuần túy.
  Thiên phi vân chướng nhật nguyệt hiện vu quang huy.
  Nhân hữu đạo tâm long hổ tụ nhi khâm phục.

  THỨ: 11- GIỜ : Mão
  * Mão thời
  thập nhất - Đạo quả viên thành - Thượng thượng
  * Tiên cốt bỉ kiều tùng.
  Linh đan nhận cát hồng.
  Hạc thanh vân ngoại cấp.
  Nhân tại bích tiêu trung.
  * Đạo cốt tiên phong khả bỉ kiều tùng chi thịnh.
  Quy linh hạc toán khả đồng bàn thạch chi an.
  Công hành mãn đắc vi vân ngoại tiên tân.
  Đạo quả viên kham tác bồng hồ vũ khách.

  THỨ:12- GIỜ : Mão
  * Mão thời
  thập nhị - An phân hữu thành - Thượng thượng
  * Tôn tửu nhạ nhàn cuồng.
  Thùy gia điệp mộng mang.
  Tinh tinh đương tự giác.
  Thu hậu canh thời trường.
  * Tổn chân loạn tính hữu như tất trác tham bôi.
  Mê ý hoặc tình toàn tự trang chu mộng điệp.
  Tinh tinh giả nghi tảo hữu giác hiểu ngạn thanh phong.
  Hiền trường giả an phân tri cơ mộ thiên nguyệt lãng.

  THỨ:13- GIỜ : Mão
  * Mão thời
  thập tam - Nhân li tài tán - Hạ hạ
  * Hồn mộng trục vân phi.
  Hành nhân quy vị quy.
  Mã bôn nhân diệc tẩu.
  Không hữu lệ triêm y.
  * Vân phi thiên ngoại mộng hồn tán dĩ vô tung.
  Âu phiếm ba trung nhân tài li nhi tẫn thất.
  Mã ngưu bôn nhi giá ngự bất chỉ.
  Sự diệc nan truy.
  Thế tương lưu nhi bi cảm tự sinh tình diệc nan sảng.

  THỨ: 14- GIỜ : Mão
  * Mão thời
  thập tứ - Gia trạch đa hung - Hạ hạ
  * Bất giác đoạn xà thương.
  Ưng phi nan chỉnh hành.
  Ô đề xuân vũ hậu.
  Nhân tại nhật trung mang.
  * Nhạn thất hành thủ túc bất lợi huynh đệ quai li.
  Xà thương đoạn cốt nhục hữu ưu phu phụ hình khắc.
  Ô đề vũ hậu không ta mãn mục.
  Hoa tàn nhân tại nhật trung tự giác nhất thân ảnh loạn.

  THỨ:15- GIỜ : Mão
  * Mão thời
  thập ngũ - Thần minh phù hữu - Thượng thượng
  * Sự nghiệp thùy vô báo.
  Âm công tín hữu thần.
  Phi đằng kim hữu lộ.
  Nhất cử tạ ai trần.
  * Thi âm đức giả tất chiêu dương báo.
  Hành thiện sự giả tất cảm phúc lâm.
  Thượng khả dĩ siêu tông bạt tổ cát khánh sở dĩ lưu truyền.
  Hạ khả dĩ ẩn tử vinh tôn thần minh sở dĩ phù hữu.

  THỨ:16- GIỜ : Mão
  * Mão thời
  thập lục - Vọng ngoại hữu tín - Thượng thượng
  * Yến tử lạc thiên biên.
  Hành hành mã tín truyền.
  Vị kì tâm ngoại sự.
  Hồng lục dĩ liên phiên.
  * Xuân quang đạm đãng yến truyền hi hỉ chi âm.
  Thu sắc trừng thanh nhạn báo giai tường chi tín.
  Vọng hành nhân hốt nhiên nhi chí hoa trán kiều hồng.
  Chiêm dụng sự thản nhiên nhi thành liễu phu âm lục.

  THỨ: 17- GIỜ : Mão
  * Mão thời
  thập thất - Tiên trệ hậu khoái - Trung bình
  * Vũ cước ám sơn tiền.
  Hành nhân xuất vị hoàn.
  Đãi tha phong lực quyển.
  Minh nguyệt chiếu hồng nhan.
  * Vũ ý nùng nhi sơn lộ hiểm.
  Hành nhân trở nhi âm tín hi.
  Tiệm thứ vũ tán vân thu tiện giác thư tình nhi khoái sảng.
  Tu du phong thanh nguyệt bạch thủy tri phát tiếu dĩ khai nhan.

  THỨ:18- GIỜ : Mão
  * Mão thời
  thập bát - Nhân tài bất ninh - Hạ hạ
  * Nhàn lự khổ .
  Kinh ba trục thử tâm.
  Vô ngôn không bão hận.
  Nhân quỷ nộ tương xâm.
  * Ưu nghi bất dữu giả vị chi lự.
  Kì lự hoàng hoàng bạo loạn hốt chí giả vị chi kinh.
  Kì kinh nhiễu nhiễu tâm tự bất toại tắc bão hận.
  Vô ngôn nhân sự bất hòa ửu âm quỷ mưu hại.

  THỨ:19- GIỜ : Mão
  * Mão thời
  thập cửu - Tiền trình thông khoái - Thượng thượng
  * Liễu âm phương trạc trạc.
  Tùng kiền dĩ nga nga.
  Trứ ý xuân vô tẫn.
  Đông nam hưng tối đa.
  * Trúc thân tùng kiền bất ưu sương tuyết chi xâm lăng.
  Hòe ảnh liễu âm chính ngộ thanh hòa chi cảnh sắc.
  Hạnh hữu thúc quân chi trứ ý hủ nhưỡng tu vinh.
  Bất phương chu hạ chi hi du tình hoài tất toại.

  THỨ:20- GIỜ : Mão
  * Mão thời
  nhị thập - Đắc nhân phù trợ - Thượng thượng
  * Trung lưu tự thất thuyền.
  Lại đắc nhất hồ toàn.
  Canh gia phong tế ngạn.
  Luân nguyệt chiếu thanh thiên.
  * Thuyền chí trung lưu hữu thất tử tại tu du.
  Lại đắc hữu nhân cứu viên sinh vu khuynh khắc.
  Thuận phong tế ngạn tâm thủy ninh nhi sự thủy an.
  Hồng nhật thăng thiên hôn đắc minh nhi ám phục lãng.

  THỨ:21- GIỜ : Mão
  * Mão thời
  nhị thập nhất - Tiền trình đắc địa - Thượng thượng
  * Tình thông trạc cẩm xuyên.
  Đế lí hựu khai liên.
  Tẫn thị siêu đằng địa.
  Phi vân vọng cửu thiên.
  * Tình thông đạo thái ngoạn quan cẩm tú chi sơn xuyên.
  Công toại danh siêu vinh diệu vương đô chi đế lí.
  Phi hoàng đằng đạp tâm bất cố vu thiềm thừ.
  Vân vụ phi thiên thân khả thừa vu loan hạc.

  THỨ:22- GIỜ : Mão
  * Mão thời
  nhị thập nhị - Sự đa quai - Hạ hạ
  * Bình địa chướng vân sơn.
  Mông lông bất khả phàn.
  Oán đa không yểm tụ.
  Chỉ xích cách vân gian.
  * Vân sơn điệt điệt thủy tri đồ lộ chi bức.
  Nguyệt ảnh mông lông nan chiết quảng hàn chi quế.
  Tích oán đa nhân hoài hận độc cử thố đê phòng.
  Khế phân thiển sự hệ quai ngoa hành tàng điên thác.

  THỨ:23- GIỜ : Mão
  * Mão thời
  nhị thập tam - Tiểu nghi hữu thành - Trung bình
  * Hồng vũ thấp đào tai.
  Li tình mạc oán sai.
  Xuân phong như hữu đãi.
  Sinh ý hựu trọng khai.
  * Đào tai hạnh kiểm bất cấm sậu vũ cuồng phong.
  Kiều ý hư tình bất tất oán sai li hận.
  Xuân phong chí phương manh tái phát thích khứ nhàn nghi.
  Tiểu dụng thành hân tiếu trọng khai khu trừ niệm lự.

  THỨ:24- GIỜ : Mão
  * Mão thời
  nhị thập tứ - Sự vô định chuẩn - Hạ hạ
  * Thân tự nhất phù ẩu.
  Tùy phong liễu nhứ du.
  Ba lan do vị chỉ.
  Hà xử mịch tung do.
  * Nhất thân hữu tự phù ẩu hốt nhĩ sinh nhi hốt nhĩ diệt.
  Vạn sự hữu như phi nhứ hoặc thời tụ nhi hoặc thời phi.
  Tiến vọng như mộc thượng xuất một chi ẩu.
  Mưu sự nhược phong trung điên cuồng chi nhứ.

  THỨ:25- GIỜ : Mão
  * Mão thời
  nhị thập ngũ - Tất hoạch dị sủng - Thượng thượng
  * Ô hạc tại tiền đồ.
  Uyên ương khấu ngọc hồ.
  Thiên trù ứng tự thiết.
  Hãn đắc quý nhân phù.
  * Loan hạc phi ô dĩ toại tiêu diêu chi chí.
  Uyên ương đối ngẫu tương kì sủng ái chi hoan.
  Thiên trù thiết thượng phẩm chi trân tu.
  Quý nhân phù âm đức chi tương trợ.

  THỨ:26- GIỜ : Mão
  * Mão thời
  nhị thập lục - Dữu sách tất thắng - Thượng thượng
  * Trù sách thục vi tiên.
  Nhân tài đệ nhất hiền.
  Sủng kì đương vị ngải.
  Thiên lí độc gia tiên.
  * Cơ lược chi diệu vị chi trù tri quỷ thần chi tình trạng.
  Liêu độ vô nghĩa vị chi sách dữu thắng phụ vu hữu vô.
  Nhị sự câu bị thủ thắng chi đạo bất nan.
  Thiên lí gia tiên lập công chi nghi tất dịch.

  THỨ:27- GIỜ : Mão
  * Mão thời
  nhị thập thất - Khẩu thiệt tương lăng - Hạ hạ
  * Ngôn hành lưỡng tương vi.
  Không luận thị dữ phi.
  Bất tri vinh dữ nhục.
  Khinh tại phát xu cơ.
  * Cung hành tương hợp giả vị chi quân tử.
  Ngôn hành tương vi giả vị chi tiểu nhân.
  Hủy chân loạn chính phùng thiên tru địa lục chi khiên vưu.
  Phản thị tác phi tao trượng thiệt canh lê chi quả báo.

  THỨ:28- GIỜ : Mão
  * Mão thời
  nhị thập bát - Sở cầu khả vọng - Trung bình
  * Hành ý mạc trì hồi.
  Trọng thiêm biệt hậu bôi.
  Mạc ưu nhân ảnh sấu.
  Đình nguyệt chiếu giang mai.
  * Ý tư trì hồi đa thị luy phùng truân tỏa.
  Trọng thiêm bôi tửu khởi phi đoạn tục hoan hãn.
  Nhân ảnh thanh sấu tất nhiên tiên kiến vu ưu hoài.
  Nguyệt chiếu hàn mai nãi thị vãn phùng vu giai .

  THỨ:29- GIỜ : Mão
  * Mão thời
  nhị thập cửu - Hỉ khánh hữu tiệm - Thượng thượng
  * Khuyết nguyệt vị viên thời.
  Khán khán quế tử thùy.
  Mã đề tuy vị khoái.
  Hỉ tiếu nhập song mi.
  * Tân nguyệt sơ sinh tiệm hữu đoàn viên chi ảnh.
  Mã đề hoãn bộ khởi vô trì sậu chi tâm.
  Chiêm danh vị tòng tiểu chí đại ân kí trọng trọng.
  Chiêm tài lộc tòng trách chí khoan hoan tình điệt điệt.

  THỨ:30- GIỜ : Mão
  * Mão thời
  tam thập - Cốt nhục li tán - Hạ hạ
  * Cô nhạn thất vô quần.
  Nhất thần ô bất khả văn.
  Vọng y y bất kiến.
  Liêu mạc kỉ trọng vân.
  * Nhạn thất quần phu phụ hữu tang ngẫu chi bi.
  Thanh ai ô huynh đệ hữu biệt li chi thán.
  Chiêm cốt nhục giả tắc chủ sinh li tử biệt.
  Mưu động dụng giả tắc hữu nhạ hoạn chiêu ương.
  * Huyền chân linh ứng bảo thiêm quyển thượng cánh

  --- Còn Tiếp ---
   
  #5

Chia sẻ trang này