Thần Chú Phổ Am

Thảo luận trong 'MẬT TÔNG' bắt đầu bởi batquantrai, 17 Tháng hai 2013.

 1. batquantrai

  batquantrai T.V Đóng góp tích cực nhiều học thuật

  Tham gia ngày:
  17 Tháng mười hai 2012
  Bài viết:
  2,005
  Đã được cảm ơn:
  2,920
  Thần Chú Phổ Am

  1. Văn Kinh Việt Ngữ

  Văn Kệ:

  Phổ am tịch cảm diệu ứng từ tế chơn giác chiêu huống Huệ Khánh Đại Đức Thiền sư thích đàm chương.
  Khể thủ quy y Phổ Am Sư
  Nam hải Quan Âm hóa hậu thân
  Thọ Long đắc đạo truyền chánh pháp
  Thiên Long nham nội giảng Hoa Nghiêm
  Định-Quang pháp tiền tuyên mật ngữ
  Từ hóa khai sơn cứu độ nhân
  Khẩn Na-La vương hiển thần thông
  Hổ Già-La vương trấn oai linh
  Ngũ thông đắc đạo thần tiên chúng
  Bích-Chi La-Hán tổng lai lâm
  Thiên-Bồng Thiên-Du đại nguyên soái
  Tam đàn diễm hỏa đại tướng quân
  Tứ-Thiên Môn-Vương Tứ Yết-Đế
  Nhị thập tứ vị chư thiên binh
  Vô số thiên long bát bộ chúng
  Bách vạn hỏa thủ Kim-Cang thần
  Đô-Thiên lục túy Tôn vương Phật
  Sùng-Ninh Đức-Thắng Đại-Chân Quân
  Hòa Quang Pháp Thắng đại thiền sư
  Long hổ nhị Tiên tả hữu phân
  Lăng-Nghiêm hội thượng Phật Bồ tát
  Đại bi Lăng-Nghiêm Dược-Xoa thần
  Thực quỷ thôn ma chư Thiên Tướng
  Tắc hải di sơn Tứ Mục Quân
  Tiền truyền hậu giáo Chư Phật Tổ
  Điện-Mẫu Lôi Công Thích-Lịch thần
  Thiên-Long nham nội hàng ma tướng
  Tế tế tham tùy nhất bộ hành
  Trì xoa kình chử đà thiết tỏa
  Tràng phang sinh tiếc chỉnh như vân
  Động diêu kim linh sơn nhạc chấn
  Tận giai vân tập tiểu yêu phân
  Chư quỷ hiện hình đầu phấn toái
  Hát thinh biến hóa nhập vi trần
  Chư thượng thiện nhân câu vân tập
  Tiền vong hậu hóa cập tiên thân
  Văn thinh phúng tụng thích đàm chươn
  Vụ ủng vân phi giáng đạo tràng
  Chí tâm xưng niệm vô tà tưởng
  Thiên hạ tà thần bất cảm đương
  Hoặc dạ hành hề hoặc tảo khứ
  Sơn lâm vọng lượng hữu tinh mị
  Chí tâm quy y Phổ Am sư
  Tự hữu long thần lai vệ hộ
  Hổ-Lang văn tri bôn cao sơn
  Ngư-Long thính trước quy hải thủy
  Phá tháp miếu đàn vô đạo nhân
  Khê động nham nhai thạch khái quỷ
  Xà thương hổ giảo cổ độc hại
  Lạc thủy đọa thai tịnh tự ải
  Ỷ thảo phụ thọ mộc thạch tinh
  Bất chánh tà thần tốc hồi tỵ
  Nhược bất thuận ngô đại đạo tâm
  Thiên-lôi thích-lịch dữ phấn toái
  Năng cứu nhân gian bát nạn khổ
  Năng giải nhân gian sanh tử uế
  Thập sanh cửu tử bịnh nhân hôn
  Năng niệm chân ngôn trì tịnh thủy
  Đà-la-ni chú giải oan gia
  Đại bi thần chú năng an úy
  Thành hoàng xã lịnh thổ địa thầ
  Ủng hộ tham tùy thính xu sử
  Ngũ phương tà khí tận tiêu trừ
  Tử giả hoàn hồn tang phước huệ
  Thần hôn phúng tụng Thích-Đàm chương
  Phật đạo hoan duyệt an thần vị
  Gia đường trù táo tất an ninh
  Thổ địa long thần vô cấm kỵ
  Tổ tiên tam đại cập nhân thân
  Văn thinh tận đắc siêu thăng lộ
  Thiên tinh địa diệu các hồi cung
  Tiêu tai giáng phước bất tư nghị
  Duy nguyện cổ Phật giáng lai lâm
  Tức thuyết Thích Đàm chương diệu cú.

  Nam mô Phật đà da
  Nam mô Đạt ma da
  Nam mô Tăng già da
  Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
  Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
  Nam mô Phổ Am Tổ Sư Bồ Tát
  Nam mô bách vạn Hỏa-thủ Kim-cangVương Bồ Tát.

  2. Văn Kinh:  Án, ca ca ca nghiên giới. Dá dá dá thần nhã. Tra tra tra đát na . Đa đa đa đàn na. Ba ba ba phạm ma. Ma phạm ba ba ba. Na đàn đa đa Na đát tra tra tra. Nhã thần dá dá dá giới nghiên ca ca ca. Ca ca ca nghiên giới ca ca kê kê cu cu kê, cu kê cu. Kiên kiều kê, kiều kê kiêm, giới nghiên ca ca ca, ca ca ca nghiên giới Dá da chi chi châu châu chi , Châu chi châu chiêm chiêu chi, châu chi chiêm. Nhã thần dá dá. Dà dá dá thần nhã Tra tra tri tri, đô đô tri. Đô tri đô, đãm đa tri, đa tri đảm-na đát tra tra tra- Tra tra tra đát ma- Đa đa đế đế đa đa đế- Đa đế đàm, đa đế đa đàn na – Ba ba bi bi. Ba ba bi. Ba bi ba. phạm ba bi, Ba bi phạm Ma phạm ba ba ba. Ba ba ba phạm ma. Ma phạm ba ba ba- Na đàn đa đa đa. Na đát tra tra tra, nhà thần dá dá dá. Giới nghiên ca ca ca, ca ca ca nghiên giới. Ca ca kê kê, cu cu kê kiều kiêm- Kiêm kiêm kiêm kiêm kiêm. Nghiêm nghiêu nghê, nghiêu nghê nghiên giới nghiên ca ca ca, ca ca ca nghiên giới. Dá dá chi chi châu châu chi chiêu chiêm, chiêm chiêm chiêm chiêm chiêm. Nghiêm nghiêu nghê; nghiêu nghê nghiệm. Nhã thần dá da dá, dá dá dá thần nhã - Tra tra tri tri, đô đô tri đa đảm, đãm đãm đảm đãm. Nẫm na ni na ni nẫm, na đát tra tra tra, tra tra tra đát na, Da đa đế đế đa đa đế đa đàm, đàm đàm đàm đàm- Nẫm na ni na ni nẫm. Na đàn đa đa đa, đa đa đa đàn na - Ba ba bi bi ba ba bi ba phạm, phạm phạm phạm phạm phạm. Phạm ma mê, ma mê phạm, ma phạm ba ba ba, ba ba ba phạm ma, ma phạm ba ba ba. Na đàn đa đa đa - Na đát tra tra tra - Nhã thần dá dá dá, giới nghiên ca ca ca, ca ca ca nghiên giới - Ca ca kê kê cu cu da. Dụ dụ, dụ dụ dụ dụ dụ dụ dụ. Giới nghiên ca ca ca, ca ca ca nghiên giới. Dá dá chi chi châu châu da - Dụ du, dụ dụ, dụ dụ dụ dụ dụ. Nhã thần dá dá dá, dá dá dá thần nhã. Tra tra tri tri đô đô da. Nô nô, nô nô, nô nô nô nô nô - Na đát tra tra tra, tra tra tra đát na. Đa đa đế đế đa đa da. Nô nô, nô nô, nô nô nô nô nô - Na đàn đa đa đa - đa đa đa đàn na. Ba ba bi bi ba ba da- Mẫu mẫu, mẫu mẫu, mẫu mẫu, mẫu mẫu mẫu. Ma phạm ba ba ba - ba ba ba phạm ma, ma phạm ba ba ba - Na đàn đa đa đa, na đát tra tra tra, nhã thần dá dá dá, giới nghiên ca ca ca, ca ca ca nghiên giới.

  Án:
  Ba đa tra, dá ca da, dạ lan ha, a sắc tra, tát hải tra, lậu lô, lậu lô tra- Dá ca dạ tóa ha.


  Vô số Thiên long Bát bộ, bách vạn hỏa Thủ Kim cang, tạc nhật phương ngung, kim nhật Phật địa - Phổ Am đáo thử, bách vô cấm kỵ.

  Hết .
   
  #1

Chia sẻ trang này