MÃ TIỀN KHÓA

Thảo luận trong 'DỊCH HỌC ( Dịch số, Thái Ất, Kỳ Môn Ðộn Giáp...)' bắt đầu bởi batquantrai, 25 Tháng hai 2013.

 1. batquantrai

  batquantrai T.V Đóng góp tích cực nhiều học thuật

  Tham gia ngày:
  17 Tháng mười hai 2012
  Bài viết:
  2,005
  Đã được cảm ơn:
  2,920
  Mã tiền khóa--14 khóa đặc biệt--khổng minh gia cát lượng


  MÃ TIỀN KHÓA


  ( Những Thơ Dự Ngôn của Gia Cát Lượng )


  馬前課

  (諸葛亮預言詩)

  按:孔明馬前課乃軍中閒暇之時,作以,示後人趨避之方。此十四課為馬課中之別裁,每一課指一朝,其興衰 治亂,可得諾言外。至十四課止者,次來複之期也。殿以末濟,以見此後一元矣。天道迴圈,明者自明,昧者 自昧,又烏可以坐而致哉,八六老僧鶴山守元志。

  *Lời giới thiệu :

  - Mã Tiền Khóa của Ngài Gia Cát Khổng Minh, nhân lúc rảnh việc quân, làm ra các bài khóa nầy, nói về tương lai của nước Trung Hoa sau thời Tam Quốc. Mười bốn khóa nầy là những điều “đặc biệt” của Mã Tiền Khóa. Mỗi khóa chỉ về một triều đại, nói đến các việc hưng suy, nhiều câu ý ở ngoài lời. Mấy khóa cuối chưa hiểu được thâm ý cùa Ngài. Có lẽ chờ đến khi nào sự việc xãy ra rồi mới biết chăng ? Đạo trời chu chuyển không ngừng, sáng thì tự biết sáng, mà tối thì tự biết tối, chúng ta chỉ còn biết chờ việc đến mà thôi.
   
  #1
 2. batquantrai

  batquantrai T.V Đóng góp tích cực nhiều học thuật

  Tham gia ngày:
  17 Tháng mười hai 2012
  Bài viết:
  2,005
  Đã được cảm ơn:
  2,920
   第一課○●●●●○

   證曰:陽陰陰陰陰陽 在卦為頤。 中下 
  無力回天 鞠躬盡瘁
    陰居陽拂 八千女鬼
   解曰:諸葛卒後,後主降于魏。八女鬼:魏也。

  1/- Quẻ thứ nhất: Quẻ Di (Trung Hạ)

  Vô lực hồi thiên
  Cúc cung tận tụy
  Âm cư dương phất
  Bát thiên nữ quỷ

  -Dịch :-

  Không thể dùng sức xoay ngược cơ trời
  Ráng công kiệt sức
  Âm ở lại, dương phớt qua
  Tám ngàn nữ quỷ

  *Sư Thủ Nguyên ở Núi Bạch Hạc sống vào năm Gia Tĩnh đời Minh đoán như sau:

  Sau khi Khổng Minh chết, Thục Hậu chúa hàng Ngụy. Bốn chữ "bát thiên nữ quỷ" hợp lại thành chữ "Ngụy"
   
  #2
 3. batquantrai

  batquantrai T.V Đóng góp tích cực nhiều học thuật

  Tham gia ngày:
  17 Tháng mười hai 2012
  Bài viết:
  2,005
  Đã được cảm ơn:
  2,920
   第二課○●○○●○

   證曰:陽陰陽陽陰陽 在卦為離。 中下 
  火上有火 光燭中土
    稱名不正 江東有虎
   解曰:司馬炎篡魏,元帝都建康,康在江東。

  2/- Quẻ thứ 2: Quẻ Ly (Trung Hạ)

  Hỏa thượng hữu hỏa
  Quang chúc trung thổ
  Xưng danh bất chính
  Giang đông hữu hổ

  -Dịch :-

  Trên lửa có lửa
  Sáng soi trung thổ
  Xưng danh không chính đáng
  Giang đông có cọp

  *Lời giải thích của sư Thủ Nguyên:

  Lưỡng hỏa thành Viêm. Ý nói Tư Mã Viêm lên ngôi thế nhà Ngụy. Tư Mã Viêm sẽ thống nhất Trung Hoa, nhưng xưng danh không chính đáng, sau con cháu chạy về phía Giang Đông.
   
  #3
 4. batquantrai

  batquantrai T.V Đóng góp tích cực nhiều học thuật

  Tham gia ngày:
  17 Tháng mười hai 2012
  Bài viết:
  2,005
  Đã được cảm ơn:
  2,920
  第三課○●●●●●

   證曰:陽陰陰陰陰陰 在卦為剝。 下下 
  擾擾中原 山河無主
    二三其位 羊終馬始
   解曰:五代始 於司馬,終於楊氏。

  3/- Quẻ thứ ba: Quẻ Bác (Hạ Hạ)

  Nhiễu nhiễu Trung Nguyên
  Sơn hà vô chủ
  Nhị tam kỳ vị
  Dương chung Mã thủy

  -Dịch :-

  Trung Nguyên nhiễu loạn
  Sơn hà không có chủ
  Hai, ba đời
  Chữ Dương (bộ) mộc đứng cuối, chữ Mã (bộ thảo) đứng đầu

  *Sư Thủ Nguyên giải thích rằng:

  Trung Nguyên bị loạn, đất nước không có chủ. Hai, ba đời là ngũ đại. Đời Ngũ Đại (Tề, Lương, Trần, Ngụy, Tùy) bắt đầu từ họ Tiêu có chữ thảo đầu và kết thúc bằng họ Dương có chữ mộc.
   
  #4
 5. batquantrai

  batquantrai T.V Đóng góp tích cực nhiều học thuật

  Tham gia ngày:
  17 Tháng mười hai 2012
  Bài viết:
  2,005
  Đã được cảm ơn:
  2,920
   第四課●●○●○●

   證曰:陰陰陽陰陽陰 在卦為解。 中上 
  十八男兒 起於太原
    動則得解 日月麗天
   解曰:唐太宗起兵太原。十八男兒李也。

  4/- Quẻ thứ tư: Quẻ Giải (Trung Thượng)

  Thập bát nam nhi
  Khởi vu Thái Nguyên
  Động tắc đắc giải
  Nhật nguyệt lệ thiên

  -Dịch :-

  18 người con trai
  Dấy lên từ Thái Nguyên
  Động ắt được giải
  Mặt trời, mặt trăng đẹp bầu trời.

  *Sư Thủ Nguyên giải:

  Nam nhi là chữ "tử". Thập bát tử là chữ Lý. Chỉ Lý Uyên khởi binh từ Thái Nguyên, sau lên ngôi vua là Đường Cao Tổ. Con nối ngôi là Lý Thế Dân là Đường Thái Tông.
   
  #5
 6. batquantrai

  batquantrai T.V Đóng góp tích cực nhiều học thuật

  Tham gia ngày:
  17 Tháng mười hai 2012
  Bài viết:
  2,005
  Đã được cảm ơn:
  2,920
  第五課○○○●●●

   證曰:陽陽陽陰陰陰 在封為否。 下中 
  五十年中 其數有八
    小人道長 生靈荼毒
   解曰:後五代八姓 ,共五十三年。

  5/- Quẻ thứ năm: Quẻ Bỉ (Hạ Trung)

  Ngũ Thập Niên trung
  Kỳ số hữu bát
  Tiểu nhân đạo trưởng
  Sinh linh đồ độc

  -Dịch :-

  Trong năm mươi năm
  Số đó là tám
  Tiểu nhân đạo trưởng
  Làm hại sinh linh.

  *Sư Thủ Nguyên giải:

  Sau Đường là đời Ngũ Đại trải 53 năm. Có 8 họ làm vua cả thẩy làm cho sinh linh đồ thán.
   
  #6
 7. batquantrai

  batquantrai T.V Đóng góp tích cực nhiều học thuật

  Tham gia ngày:
  17 Tháng mười hai 2012
  Bài viết:
  2,005
  Đã được cảm ơn:
  2,920
   

   第六課●○○●○○

   證曰:陰陽陽陰陽陽 在卦為兌。 上中
   惟天生水 順天應人
    剛中柔外 上乃生金
   解曰:趙宋興,天下化成,金兵入,是剛中柔外之象。

  6/- Quẻ thứ sáu: Quẻ Đoài (Thượng Trung)

  Duy thiên sinh thủy
  Thuận thiên ứng nhân
  Cương trung nhu ngoại
  Thổ nãi sinh kim

  -Dịch :-

  Chỉ có trời sinh ra nước
  Thuận theo trời, hợp lòng người
  Trong cứng ngoài mềm
  Đất sẽ sinh kim.

  *Sư Thủ Nguyên giải thích:

  Họ Triệu (Triệu Khuông Dẫn) lập nhà Tống, thống nhất Trung Hoa. Sau đó, Kim vào cướp phá, đó là cứng bên trong mà mềm bên ngoài.
   
  #7
 8. batquantrai

  batquantrai T.V Đóng góp tích cực nhiều học thuật

  Tham gia ngày:
  17 Tháng mười hai 2012
  Bài viết:
  2,005
  Đã được cảm ơn:
  2,920
  第七課●○●○○●

   證曰:陰陽陰陽陽陰 在卦為井。 中中 
  一元複始 以剛處中
    五五相搏 爾西我東
   解曰:有元一代凡十世,至正以後據者眾,有爾東我 西之象。

  7/- Quẻ thứ bảy: Quẻ Tỉnh (Trung Trung)

  Nhất ngột phục thủy
  Di cương xử trung
  Ngũ ngũ tương truyền
  Nhĩ tây ngã đông

  -Dịch :-

  Nhất và ngột trở về đầu
  Dùng cứng xử ở chính giữa
  Năm năm truyền cho nhau
  Người bên tây, ta bên đông

  *Sư Thủ Nguyên giải thích:

  Chữ “nhất” và chữ “ngột” hợp thành chữ Nguyên chỉ nhà Nguyên đánh lấy Trung Quốc, truyền được ngũ ngũ là 10 đời vua. Về sau mỗi chúa hùng cứ một nơi hai bên đông tây.
   
  #8
 9. batquantrai

  batquantrai T.V Đóng góp tích cực nhiều học thuật

  Tham gia ngày:
  17 Tháng mười hai 2012
  Bài viết:
  2,005
  Đã được cảm ơn:
  2,920
  第八課○○●●●○

   證曰:陽陽陰陰陰陽 在卦為益。 上上 日月麗天 其色若赤
    綿綿延延 凡十六葉
   解曰:日月為明,赤者朱,有明一凡十六主。

  8/- Quẻ thứ tám: Quẻ Ích (Thượng Thượng)

  Nhật nguyệt lệ thiên
  Kỳ sắc nhược xích
  Miên miên diên diên
  Phàm thập lục diệp

  -Dịch :-

  Mặt trăng, mặt trời đẹp bầu trời
  Sắc của nó đỏ
  Dài dằng dặc không dứt
  Tính thành 16 lá.

  *Sư Thủ Nguyên giải thích :-

  Chữ nhật 日, chữ nguyệt 月thành chữ Minh 明chỉ nhà Minh. Họ là "Chu" 朱 có sắc đỏ. (Chu Nguyên Chương) Dài tổng cộng được 16 đời.
   
  #9
 10. batquantrai

  batquantrai T.V Đóng góp tích cực nhiều học thuật

  Tham gia ngày:
  17 Tháng mười hai 2012
  Bài viết:
  2,005
  Đã được cảm ơn:
  2,920
   第九課○●○●●●

   證曰:陽陰陽陰陰陰 在卦為晉。 中上 
  水月在主 古月為君
    十傳絕統 相敬若賓
   解曰:水月有主清也,古月胡也,人為君,殆亦天數,不 可強歟。

  9/- Quẻ thứ chín: Quẻ Tấn (Trung Thượng)

  Thủy nguyệt hữu chủ
  Cổ nguyệt vi quân
  Thập truyền tuyệt thống
  Tương kính nhược tân

  -Dịch :-

  Có thủy, có nguyệt, lại có chủ
  Cổ và nguyệt làm vua
  Truyền được mười lần thì dứt
  Xem nhau như khách

  *Sư Thủ Nguyên nói: "Lão tăng sinh vào năm thứ 10 đời Gia Tĩnh, đến nay đã 86 tuổi, từ đây về sau không dám bàn láo nữa".

  -Ba chữ nhật, nguyệt, chủ 水+月+主= 清 hợp lại thành chữ "Thanh" ý chỉ nhà Thanh. Hai chữ "cổ" và "nguyệt" 古+月= 胡 hợp lại thành chữ "Hồ" chỉ người Hồ làm vua. Truyền được 10 đời thì hết.
   
  #10
 11. batquantrai

  batquantrai T.V Đóng góp tích cực nhiều học thuật

  Tham gia ngày:
  17 Tháng mười hai 2012
  Bài viết:
  2,005
  Đã được cảm ơn:
  2,920
  第十課●○●○●●

   證曰:陰陽陰陽陰陰 在卦為騫。 中下 
  豕後牛前 千人一口
    五二倒置 朋來無咎
   解曰:辛亥革命,壬子年元旦為民元年。千人一口是和字。一般認為,二倒置是指二五,五五二十五,也就 是到民國二十五年,朋來無咎,是指有很多問題,但不致太糟糕。

  10/- Quẻ thứ mười: Quẻ Kiển (Trung Hạ)

  Thỉ hậu ngưu tiền
  Thiên nhân nhất khẩu
  Ngũ nhị đảo trí
  Bằng lai vô cửu

  -Dịch :-

  Sau heo trước trâu
  Ngàn người một miệng
  Ngôi cao đảo lộn
  Bạn đến không lỗi

  *LỜI BÀN:- Sư Thủ Nguyên không giải quẻ này. Hai ông Mã Nguyên Lương và Lê Xuân Mai lạm bàn rằng "Sau heo trước trâu chỉ năm Tân Sửu, ký hoà ước với 11 nước, đến năm Tân Hợi xảy ra cuộc cách mạng, xóa ngôi vua"
   
  #11
 12. batquantrai

  batquantrai T.V Đóng góp tích cực nhiều học thuật

  Tham gia ngày:
  17 Tháng mười hai 2012
  Bài viết:
  2,005
  Đã được cảm ơn:
  2,920
   第十一課○●○○●○

   證曰: 陽陰陽陽陰陽 在封為離 中下 
  四門乍辟 突如其來
    晨雞一聲 其道大變
   解曰:此課與第二課重出,非吉兆。 這指日本侵略中國,至民國三十四年酉年才投降。

  11/- Quẻ thứ mười một: Quẻ Ly (Trung Hạ)

  Tứ môn tác tịch
  Đột như kỳ lai
  Thần kê nhất thanh
  Kỳ đạo đại suy

  -Dịch :-

  Bốn cửa mở toang
  Thình lình mà đến
  Gà thần gáy một tiếng
  Đạo ấy rất suy

  Không có ai bàn về quẻ này cả.
  Không biết có vị nào bàn thêm về quẻ này không?
   
  #12
 13. batquantrai

  batquantrai T.V Đóng góp tích cực nhiều học thuật

  Tham gia ngày:
  17 Tháng mười hai 2012
  Bài viết:
  2,005
  Đã được cảm ơn:
  2,920
  第十二課●○○○○●

   證曰: 陰陽陽陽陽陰 在卦為大 。 上中 
  拯患救難 是唯聖人
    陽複而治 晦極生明
   解曰:

  12/- Quẻ thứ mười hai: Quẻ Đại Quá (Thượng Trung)

  Chửng hoạn cứu nạn
  Thị duy thánh nhân
  Dương phục nhi trị
  Hối cực sanh minh

  -Dịch :-

  Cứu vớt hoạn nạn
  Ấy chỉ thánh nhân
  Dương về mà trị
  Tối quá sinh sáng

  *Không có ai bàn về quẻ này cả.
   
  #13
 14. batquantrai

  batquantrai T.V Đóng góp tích cực nhiều học thuật

  Tham gia ngày:
  17 Tháng mười hai 2012
  Bài viết:
  2,005
  Đã được cảm ơn:
  2,920
  第十三課○●●○○○

   證曰: 陽陰陰陽陽陽 在卦為大 。 上中 
  賢不遺野 天下一家
    無名無德 光耀中華
   解曰:

  13/- Quẻ thứ mười ba : Quẻ Đại Súc (Thượng Trung)

   Hình quẻ : dương âm âm dương dương dương 
   
  -Hiền bất di dã 
  Thiên hạ nhất gia
  Vô danh vô đức 
  Quang diệu Trung Hoa

  *Dịch :-

  Người hiền không để lại
  Thiên hạ một nhà
  Không danh không đức
  Sáng tỏa Trung Hoa

   GIẢI:-:Chưa có ai bàn về quẻ nầy. Xin thỉnh cao kiến.
   
  #14
 15. batquantrai

  batquantrai T.V Đóng góp tích cực nhiều học thuật

  Tham gia ngày:
  17 Tháng mười hai 2012
  Bài viết:
  2,005
  Đã được cảm ơn:
  2,920
  第十四課○●○●○●

   證曰: 陽陰陽陰陽陰 在卦為未 。 中下 
  占得此課 易數乃終
    前古後今 其道無窮
   解曰:


  14/-Quẻ thứ mười bốn : Quẻ Vị Tế (Trung Hạ)

    Hình quẻ : dương âm dương âm dương âm  

  Chiếm đắc thử khoá 
  Dịch số nãi chung
  Tiền cổ hậu kim 
  Kỳ đạo vô cùng

  *Dịch :-

  Bói được quẻ nầy
  Số chót kinh Dịch
  Trước cổ sau kim
  Đạo ấy vô cùng

   GIẢI:-:Chưa có ai bàn về quẻ nấy. Xin thỉnh cao kiến.
   
  #15

Chia sẻ trang này