Hiểu thêm về màu sắc của Lục tự đại minh Thần chú

Thảo luận trong 'ĐẠO PHẬT' bắt đầu bởi tuancuong79, 25 Tháng mười một 2012.

 1. tuancuong79

  tuancuong79 T. Viên Chính Thức

  Tham gia ngày:
  15 Tháng mười một 2012
  Bài viết:
  335
  Đã được cảm ơn:
  277
  [​IMG]
  Kinh Quán Âm của Tây Tạng lai miêu tả:
  Chữ OMÏ ( ) có màu trắng, biểu thị cho Thiên Giới.
  Chữ MA ( ) có màu xanh, biểu thị cho Tu La đạo.
  Chữ NÏI ( ) có màu vàng, biểu thị cho Nhân Gian giới.
  Chữ PAD ( ) có màu xanh lục, biểu thị cho Súc Sinh đạo.
  Chữ ME ( ) có màu hồng, biểu thị cho Ngạ Quỷ đạo.
  Chữ HÙMÏ ( ) có màu đen huyền, biểu thị cho Địa Ngục đạo.
  Kinh này lại cho rằng: “Chẳng phải dùng miệng xướng lên Minh Chú này thì mới có công đức. Nếu kẻ nào đeo chú này trên thân, hoặc cột vào tay, hoặc chôn trong da thịt thì cũng tạo được nhân chủng giải thoát khỏi sinh tử”.
  Do kết hợp ý tưởng này với giáo lý Tịnh Độ, nhân dân Tây Tạng thường hướng về Đức Liên Hoa Thủ Bồ Tát (Padma Pànïi Bodhisatva) xưng tụng câu chú “OMÏ – MA NI – PÊ MÊ – HUNG” (tức OMÏ MANÏI PADME HÙMÏ) để cầu nguyện ngày sau được vãng sinh về thế giới Cực Lạc (‘Sukha vàti) ở phương Tây do Đức Phật A Di Đà (Amitàbha buddha) làm giáo chủ.

  Các vị Đạo sư Tây Tạng đã minh họa Lục Tự Đại Minh Chú như sau:
  OMÏ ( ) màu trắng, âm vận thể hiện Thánh Đức của Quán Thế Âm Bồ Tát được phát ra từ Thần lực du hý tự tại. OMÏ là tướng thể của Thiền định viên mãn, hằng diệt trừ tính kiêu ngạo, nhất là tính tự cao của cõi Trời, vì đó là cội nguồn phát sinh phiền não sa đọa (rơi xuống các cõi thấp hơn). OMÏ tiêu trừ kiêu ngạo và nghiệp phiền não. OMÏ đồng với hình tướng và công năng uy lực của vua trời Đế Thích (Indra), vị Thánh của hàng Trời. OMÏ thể hiện cho Bình Đẳng Tính Trí (Samanta jnõàna) hướng dẫn chúng sinh vượt qua phương Nam vào thế giới Chúng Bảo Trang Nghiêm của Đức Phật Bảo Sinh (Ratna Sambhava).
  MA ( ) màu xanh lục, âm vận tiêu biểu cho công hạnh, phát sinh từ năng lực Thần thông Từ Bi vô ngại của Quán Thế Âm Bồ Tát, thị hiện trước tất cả chúng sinh. MA là tính thể của Nhẫn Nhục Ba La Mật, có công năng tiêu trừ tính ganh ghét đố kỵ đặc biệt đang ngự trị cõi A Tu La (Asura). MA đồng hóa với Tướng và Dụng của Ngài Dũng Hiền (Vìra Bhadra hay Vemacitra ), vị Thánh trong hàng A Tu La. MA thể hiện cho ánh sáng của Thành Sở Tác Trí (Krïtya musïtïhàna jnõàna) hướng dẫn chúng sinh vượt qua phương Bắc vào thế giới Thanh Tịnh Diệu Hạnh Thành Tựu của Đức Phật Bất Không Thành Tựu (Amogha siddhi).
  NÏI ( ) màu vàng, âm vận biểu hiện cho Trí Tuệ bao hàm Thân, Khẩu, Ý, Đức và Hạnh. NÏI hoán chuyển bản tính vượt qua Thế gian luân hồi khổ não. NÏI biểu hiện cho năng lực Thần thông Du Hý rộng lớn bao trùm tất cả, tùy duyên thị hiện của Đức Đại Bi Quán Thế Âm. NÏI là tính thể của Trì Giới Ba La Mật, hay diệt trừ sự si mê, là nguyên nhân đưa đến sự sinh già bệnh chết của loài người. NÏI đồng với hình tướng và công hạnh của Đức Thích Ca Mâu Ni (‘Sàkya Munïi) hóa thân của những vị Thánh trong loài người. NÏI thể hiện ánh sáng Trí Tuệ Thần thông diệu dụng, dẫn dắt chúng sinh vào thế giới Thanh Tịnh Viên Mãn của Đức Phật Thứ Sáu là Ngài Chấp Kim Cương (Vajra dhàra – Trì Kim Cương).
  PAD ( ) màu xanh da trời, âm vận tiêu biểu cho bản thân (THÂN) , thể hiện Thần thông du hý bình đẳng vô tận của Đức Đại Bi Quán Thế Âm. PAD là tính thể của Tinh Tiến Ba La Mật có công năng diệt trừ sự vô minh, là nguyên nhân đưa đến các sự khổ đau của cõi Súc sinh. PAD đồng với hình tướng và công hạnh của Ngài Sư Tử Dũng Mãnh (Simïha Ugra hay Dhruva simïha ), vị Thánh trong cõi Súc sinh. PAD là ánh sáng Pháp giới Thể Tính Trí (Dharma dhàtu parakrïti jnõàna) hướng dẫn 06 loài chúng sinh đi vào Thế Giới Trung Ương Mật Nghiêm của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na (Vairocana).
  ME ( ) màu đỏ, âm vận của ngôn ngữ (KHẨU) biểu hiện cho năng lực Thần thông an lạc vô tận của Đức Đại Bi Quán Thế Âm ban bố cho tất cả chúng sinh. ME là tính thể của Bố Thí Ba La Mật có công năng tẩy trừ tính tham lam, tham dục, keo kiệt là nguồn gốc sinh ra sự khổ não đói khát của loài Ngạ Quỷ. ME đồng hóa với sắc thân và công hạnh của Tiêu Diện Đại Sĩ (Diệm Khẩu – Jvala Mukha ) vị Thánh trong cõi Ngạ Quỷ. ME là ứng hiện của ánh sáng Diệu Quán Sát Trí (Pratyave Ksïana jnõàna) hướng dẫn chúng sinh vượt qua phương Tây đi vào Thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà (Amitàbha).
  HÙMÏ ( ) màu đen, âm vận của ý, biểu hiện cho năng lực Thần thông du hý của Tâm Từ vô tận mà Đức Quán Thế Âm đã nhìn tất cả chúng sinh như con một của Ngài. HÙMÏ là tính thể của Trí Tuệ Ba La Mật, có công năng tiêu trừ tính giận dữ và thù hận là nguyên nhân đưa đến quả báo phải chịu cực hình khổ não ở cõi Địa ngục. HÙMÏ đồng với sắc tướng và công hạnh của Đức Diêm La Pháp Vương (Yama dharma Ràjà hay Dharmaràja ), vị Thánh cứu tinh cho chúng sinh trong cõi Địa ngục. HÙMÏ là ứng hiện của ánh sáng Đại Viên Kính Trí (Adar’sa jnõàna) hướng dẫn chúng sinh vượt qua phương Đông đi vào Thế giới Diệu Lạc của Đức Phật Bất Động (Aksïobhya).
  Ngoài ra, các danh sư Tây Tạng còn cho biết rằng 06 chữ này có rất nhiều nghĩa lý nhiệm màu bí mật, không ai có thể hiểu biết hết được. Tuy nhiên, do câu chú này quá thông dụng lại có công năng vô cùng màu nhiệm nên được nhiều nhà Luận giải giải thích theo sự hiểu biết của riêng mình. Tựu trung đối với giáo đồ Phật giáoTây Tạng thì Lục Tự Đại Minh Chú đã trở thành câu chú tiêu biểu cho Tâm Đại Bi và sự ân sủng của tất cả chư Phật Bồ tát, nhất là ân sũng của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát nhằm cứu độ muôn loài thoát khỏi mọi ách nạn khổ đau, đồng thời nhân dân Tây Tạng rất tin tưởng rằng Bồ Tát Quán Thế Âm là một vị Phật của lòng Bi mẫn, là vị Thần hộ mệnh bậc nhất của dân tộc (Chenresi – Thần Hộ mệnh của Núi Tuyết).
  Ngày nay, khắp mọi nơi ở Tây Tạng: trong những điệp khúc cầu nguyện, trên những hòn đá ở những đỉnh núi cao, trên những bia đá, trên những lá cờ, trên vật khí chuyển pháp luân, trên đôi môi của dân chúng … đều có thể nhận thấy sự hiện hữu của Minh Chú này.
  .... TRích...
   
  #1
  bian.tuThanks.
 2. Bian.tu

  Bian.tu T. Viên Chia Sẻ Tích Cực

  Tham gia ngày:
  18 Tháng mười một 2012
  Bài viết:
  1,548
  Đã được cảm ơn:
  2,743


  Lúc Đức Phật Còn Tại Thế Khi ngài nói chú Lục Tự Minh chân Ngôn với Các đệ tữ ngài kêu :
  Các ngươi phãi qua nước gì bian không nhớ rõ hihi qua nước đó có đệ tữ cũa phật đã nhiều kiếp tu chú này
  Người này tu chứng được chú om mani pah me hum nhìn ai là người đó diệt tội diệt nghiệp hằng sa luôn
  Phật kêu qua đó các ngươi phãi dùng trân châu .mani .ngọc ngà .châu báo .v.v..mà cúng dường người đó mà xin thĩnh chú
  Mà người đó có vợ có con luôn không giữ giới mà lại ỡ dơ bẫn nữa :
  Mà người đó ăn con vật nào là còn đó vãng sanh về cõi trời liền

  Hiện bậy giờ cũng có rất nhiều người chứng được chú này

  Người tu khi thành tựu được chú này diệt tội diệt nghiệp : Và máy con vi trùng trong cơ thễ cũa chúng ta sẽ được vãng sanh về cõi trời hết
  Chú này cũng giúp trị vong trị bệnh.Chuyễn được tâm tà sang tâm thiện .v.v...
  Người tu thành công chú này khi thành công như là luyện được lữa Tam Muội hay pháp cam lồ tùy tâm người hành trì như muốn tiêu diệt chĩ đọc 1 câu chú này thui là ma quỹ sẽ cháy thành tro bụi hết
  Hay muốn chuyễn tâm thì như nước cam lồ rưới tan hết tâm tà làm cho người phát bồ đề tâm tinh tấn tu hành

  Và người muốn tu mật tông trước tiên sám hối tội lỗi và trì chú này cho thành tựu trước rùi mỡ mắt thứ 3 xong mới được vào hành trì viên viên mật mật
  Chú này công năng không thễ nghĩ bàn


  Om Mani Pah Me hum
   
  #2
 3. ngoalong

  ngoalong T. Viên Chính Thức

  Tham gia ngày:
  26 Tháng mười một 2012
  Bài viết:
  94
  Đã được cảm ơn:
  102
  Ái chà. Mong mỏi mãi giờ mới thấy bài này lên mạng. Thanks you tác giả nha.
   
  #3
  bian.tuThanks.

Chia sẻ trang này