các đạo sắc các triều đại vua chúa triều đại Hậu Lê tặng phong sắc ba vị thánh

Thảo luận trong 'CÔNG ĐỒNG TỨ PHỦ VÀ THẦN TIÊN' bắt đầu bởi batquantrai, 16 Tháng hai 2013.

 1. batquantrai

  batquantrai T.V Đóng góp tích cực nhiều học thuật

  Tham gia ngày:
  17 Tháng mười hai 2012
  Bài viết:
  2,005
  Đã được cảm ơn:
  2,920
  các đạo sắc các triều đại vua chúa triều đại Hậu Lê tặng phong sắc ba vị thánh  1. Sắc Phong thứ nhất :
  Niên hiệu Vĩnh Khánh năm thứ 2 ngày 10 tháng 12
  "Sắc Phong Đệ Nhất Liễu Hạnh"
  Hiệu Viết Mạ Vàng

  2. Sắc Phong thứ hai :
  Chiêu Thống Nguyên niên ngày 22 tháng 3
  Tặng phong Đế Thích Thiên Đình
  Hiệu viết "Liễu Hạnh Mạ Vàng"
  Tề gia trị quốc hộ sỹ quyền cai.
  Lục bộ kiêm trì Sơn Lâm trưởng sơn tinh bộ.
  Sắc Phong thứ ba :
  Chiêu Thống nhị niên ngày 22 tháng 3
  Sắc phong Đệ Tam Thánh Mẫu
  Ngọc nữ Quản Công Chúa Tiên Cung ”
  Hiệu Quế Hoa Cung
  Sắc phong thượng đẳng thần
  Đệ Tam Ngọc Nữ Quảng Cung Công Chúa

  4. Sắc Phong thứ tư :
  Minh Mệnh nhị niên ngày 22 tháng 7
  Sắc phong Đế Thích Thiên Đình Liễu Hạnh Công Chúa
  Có Công hộ Quốc trị Dân
  Thiên Bản huyện An Thái xã
   
  #1
  Tiểu NiThanks.
 2. batquantrai

  batquantrai T.V Đóng góp tích cực nhiều học thuật

  Tham gia ngày:
  17 Tháng mười hai 2012
  Bài viết:
  2,005
  Đã được cảm ơn:
  2,920
  Sắc Phong thứ năm :
  Minh Mệnh Nhị Niên ngày 21 tháng 7
  Sắc phong đức Đệ Nhị Ngọc Nữ Quỳnh Cung
  Duy Tiên Công Chúa
  Có công bảo Quốc trị dân
  Tặng phong trung đẳng Thần - Thiên Bản huyện – An Thái xã

  6. Sắc Phong thứ sáu :
  Thiệu Trị Ngyên Niên ngày 22 tháng 3
  Có 1 sắc phong
   
  #2
  Tiểu NiThanks.
 3. batquantrai

  batquantrai T.V Đóng góp tích cực nhiều học thuật

  Tham gia ngày:
  17 Tháng mười hai 2012
  Bài viết:
  2,005
  Đã được cảm ơn:
  2,920


  7. Sắc Phong thứ bẩy :
  Thiệu Trị tứ niên ngày 22 tháng 6
  Phong Đệ Nhị Ngọc Nữ Quỳnh Cung Duy Tiên Công Chúa

  8. Sắc Phong thứ tám:
  Cảnh Hưng nhị niên ngày 28 tháng 3
  Có 1 đạo Sắc Phong
   
  #3
  Tiểu NiThanks.
 4. batquantrai

  batquantrai T.V Đóng góp tích cực nhiều học thuật

  Tham gia ngày:
  17 Tháng mười hai 2012
  Bài viết:
  2,005
  Đã được cảm ơn:
  2,920
  Sắc Phong thứ chín :
  Cảnh Hưng Nhị Niên Ngày 28 tháng 3
  Sắc phong Đệ Tam Ngọc Nữ Quảng Cung Công Chúa
  Hiệu Viết Quế Hoa quản các bộ chúng

  10. Sắc Phong thứ mười :
  Cảnh Hưng năm thứ 44 ngày 16 tháng 5
  Sắc Đệ Thích Thiên Đình Cẩm Tư Phương Phi quyền Cai Lục
  Kiêm Sơn Lâm trưởng Quản Sơn-tinh Bộ hiệu Viết
  “ Liễu Hạnh Mạ Vàng ”
  Tề Gia trị Quốc hộ sỹ sắc
  Phong Thiên Thượng Tiên Thần nhân gian Thánh Mẫu

  11. Sắc Phong thứ mười một :
  Tự Đức Tam Niên ngày 17 tháng 12
  Sắc phong Đế Thích Thiên Đình Liễu Hạnh Công Chúa
  Tặng Phong Thượng Đẳng Thần đã có công Hộ Quốc
  Bảo Ngã Lệ Dân – Thiên Bản huyện – An Thái xã

  12. Sắc Phong thứ mười hai :
  Tự Đức Tam Niên ngày 17 tháng 12
  Sắc Phong Đệ Tam Ngọc Nữ Quảng Cung Quế Anh
  Hộ Quốc Trị Dân - Thiên Bản huyện – An Thái xã

  13. - Sắc Phong thứ mười ba :
  Khải Định Nhị Niên ngày 18 tháng 3
  Sắc Phong Nam Định tỉnh - Vụ Bản huyện – Tiên Hương xã - Trần Lê tộc phụng sự
  Sắc phong Đế Thích Tiên Đình Ngọc Nữ Liễu Hạnh Công Chúa
  Hộ Quốc Trị Dân phong Thượng Đẳng Thần

  14. Sắc Phong thứ mười bốn :
  Khải Định Cửu Niên ngày 25 tháng 7
  Sắc Nam Định tỉnh - Vụ Bản huyện – Tiên Hương xã - Trần Lê tộc phụng sự
  Sắc phong Đế thích Tiên Đình Liễu Hạnh Công Chúa
  Hộ Quốc Trị Dân, Tặng phong Thượng Đẳng Thần

  15. Sắc Phong thứ mười năm :
  Khảỉ Định Cửu Niên ngày 25 tháng 7
  Đức Thánh Đệ Tam Biệt Hiệu: Ngọc Nữ Quảng Cung Quế Anh
  Trung Đẳng thần có Công Hộ Quốc trị Dân
  Sau tứ tuần Đại Khải Sắc Phong: Thượng Đẳng Thần
   
  #4
  Tiểu NiThanks.

Chia sẻ trang này